Gå till innehållet
En kvinna besöker Sysavs förbehandlingsanläggning

Catarina Jönsson

Catarina Jönsson jobbar som driftchef på avdelning för matavfallsanläggningar i Malmö.

”Jag började arbeta på Sysav 1991. Mitt första jobb var som vakt i tipphallen. Till tipphallen körde alla sopbilar för att lasta av sina sopor. Det var inte en jättemysig arbetsmiljö men jag trivdes skitbra. Jag fick ha kundkontakt och lära mig köra kran och travers samt vara avlösare i vågen. Efterhand fick jag mer och mer ansvar vilket ledde till att jag blev arbetande förman.  Jag trivdes inte så bra med personalansvaret, så jag sökte mig tillbaka till mer administrativa arbetsuppgifter.

Efter ett tag tyckte jag att det blev för mycket pappersarbete och jag fick möjligheten att bli koordinator för byggandet av vår nya nuvarande anläggning för förbehandling av matavfall. Jag tyckte det var spännande och hade mycket att tycka till om. Så när det blev en ledig tjänst som driftchef så sökte jag den och fick jobbet. Visst, nu fick jag återigen personalansvar men den här gången kändes det bättre. Genom min arbetslivserfarenhet och utbildning har jag fått verktyg för att kunna bli en bättre chef.

En vanlig dag på jobbet är ganska så varierande. Det handlar om allt från att se till att allt fungerar i anläggningen, till att ta hand om arbetsmiljöfrågor och personalfrågor samt ringa leverantörer och diskutera leveranser och priser.

Jag har alltid trivts på Sysav och har haft stora möjligheter att jobba med olika saker och lära mig nya saker.”

Rädisa på vit bakgrund

Matavfallsanläggningar

Biologisk behandling är ett viktigt komplement till materialåtervinning och förbränning med energiutvinning. Här medverkar biotecavdelningen till att driva utvecklingen framåt. Genom att utvinna biogas och biogödsel från matavfall skapas ett kretslopp mellan stad och land. På förbehandlingsanläggningen i Malmö arbetar  sju personer och då matavfallsinsamlingen hela tiden ökar i Sysav-regionen så är byggandet i full gång av en ny förbehandlingsanläggning.