Gå till innehållet

Siptex - textilsortering

Varje år deponeras eller förbränns 4,3 miljoner ton textilavfall i EU. Över 140 000 ton nya textilier sätts på den svenska marknaden, men bara knappt fem procent materialåtervinns. Detta vill vi ändra på.

Det har fattats en länk mellan insamling av textil och högkvalitativ återvinning. Siptex är världens första automatiska storskaliga anläggning för textilsortering., och kommer att förändra möjligheterna för återvinning.

Detta gör Siptex-anläggningen

Siptex - automatisk sortering i industriell skala

Siptex är världens första storskaliga anläggning i sitt slag. Den sorterar textil efter färg och fibersammansättning med hjälp av nära-infrarött ljus, vilket gör det möjligt att hantera stora flöden och producera textilfraktioner som är anpassade för olika återvinningsprocesser.

En ny länk i den textila värdekedjan

För textilåtervinning i större skala krävs jämn kvalitet och stora volymer. Dagens manuella sortering av textil kan inte matcha marknadens behov av kvalitetssäkrade produkter. Automatiserad sortering är den länk som i dag saknas mellan insamling och högkvalitativ återvinning av textil.
Därför kommer Siptex att bidra till ökad cirkuläritet i den textila värdekedjan och stärka Sveriges position som föregångsland inom innovation och cirkulär ekonomi.

Se filmen om Siptex

siptex_juni_600.jpg

Siptex sorteringstjänst

Sysav tar emot tre kategorier av textilmaterial till Siptex-anläggningen:

 • Textil från industri

Pre-consumer-material från industri, till exempel spill från produktion.  

 • Försorterad textil

Försorterat post-consumer-material av specifik produkttyp, som till exempel trasiga lakan eller t-shirtar. 

 • Sorteringsrester

Sorteringssrester från konsument och industri, till exempel plagg som inte går att återbruka. 

Läs mer om sorteringstjänsten

material.jpg

ReFab® textilprodukter

Sysav ReFab® är ett standardiserat sortiment av kvalitetssäkrade recycling-produkter med garanterad fibersammansättning och färg, som lämpar sig för olika återvinningsprocesser. Exempel på produkter: 

 • Bomull (av specifik renhetsgrad och färg)
 • Ull (av specifik renhetsgrad och färg)
 • Polyester (av specifik renhetsgrad och färg)
 • Viskos (av specifik renhetsgrad och färg)
 • Polyamid (av specifik renhetsgrad och färg)
 • Akryl (av specifik renhetsgrad och färg)
 • Anpassade produkter: anläggningen kan sortera ut fibersammansättningar skräddarsydda efter kundens krav 

Läs mer om textilprodukter

refab_sysav.jpg
siptex_juni_600.jpg Siptex - automatisk sortering i industriell skala
material.jpg Siptex sorteringstjänst
refab_sysav.jpg ReFab® textilprodukter

Siptex som forskningsprojekt

SIPTex står för "Svensk innovationsplattform för textilsortering" och ska utgöra den länk som idag saknas mellan textilinsamling och en högkvalitativ textilåtervinning. 

Siptex finansieras av Vinnova och är ett steg 3-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Detta steg innebär etablering av världens första automatiserade sorteringsanläggning för post-consumer textilier i industriell skala. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med ett brett konsortium bestående av svenska modebolag, forskningsinstitut, myndigheter och aktörer från olika delar av värdekedjan för textil.

Från november 2021 upphör Siptex att vara ett forskningsprojekt och övergår helt till Sysav, som har investerat i anläggningen. 

Partners ur hela den textila värdekedjan 

 • Boer Group
 • Elis
 • Gina Tricot
 • H&M
 • Human Bridge
 • ICA
 • IKEA
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • KappAhl
 • KEMI
 • Kretslopp och Vatten
 • Malmö Stad
 • Myrorna
 • Naturvårdsverket
 • Refashion
 • Renewcell
 • Röda Korset
 • Stadium
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Sysav

Forskningsprojektet SIPTex


Om anläggningen

siptex_1235.jpg

Så fungerar anläggningen

Med hjälp av nära-infraröd och visuell spektroskopi (NIR/VIS) sorterar Siptex textilavfall efter fibertyp och färg. Textilierna belyses och ljuset reflekteras på olika sätt beroende på vilket material det är. Sensorer registrerar och räknar ut vilken fibertyp det är. Tryckluft blåser textilen så att den hamnar i rätt behållare. Anläggningen kan programmeras att sortera ut tre olika flöden samtidigt.

Fakta

 • Kapacitet: 4,5 ton per timme (24 000 ton/år)
 • NIR/VIS-maskiner: 4 stycken
 • Transportband: 260 meter
 • Tillverkare: Stadler/Tomra 
 • Placering: Bjurögatan 20, Malmö