På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Siptex - storskalig automatisk textilsortering

SIPTex är ett Vinnovafinansierat projekt som drivs av IVL tillsammans med ett tjugotal projektpartners. Steg 3 i projektet är att bygga en fullskalig anläggning i Malmö. Anläggningen kommer att tas i drift sommaren 2020.

Textilsektorn är en av de sektorer som globalt sett har högst miljöpåverkan. Av de över 120 000 ton nya textilier som sätts på den svenska marknaden årligen materialåtervinns bara knappt 5 procent. Dagens manuella sortering matchar inte kraven från textilåtervinnare och modeföretag. Automatisk sortering är därför en nyckel för att skapa cirkulära textilkretslopp. 

Siptex står för "Svensk innovationsplattform för textilsortering" och ska utgöra den länk som idag saknas mellan textilinsamling och en högkvalitativ textilåtervinning. En automatiserad textilsortering gör det möjligt att hantera stora textilflöden och samtidigt producera sorterade textilfraktioner som är bättre anpassade till olika återvinningsprocesser än dagens manuella sortering.

Anläggningen använder nära-infraröd och visuell spektroskopi för att sortera blandat textilavfall efter marknadens behov avseende fibersammansättning och färg. Produkterna kan sedan gå vidare till olika typer av fiber-till-fiber-återvinning.

Förväntade effekter och resultat
Siptex bidrar till Sveriges position som föregångsland inom cirkulär ekonomi. Projektet arbetar mot sex effektmål som förväntas vara uppfyllda fem år efter avslutat projekt: 

  • Ökad cirkuläritet i textila värdekedjan
  • Bidrag till säkrad råvarutillgång för textilproducenter 
  • Etablerad automatiserad textilsorteringskapacitet i Europa 
  • Fungerande marknader för återvinningstextilier 
  • Etablerat ”ekosystem” av aktörer längs den textila värdekedjan 
  • Införda styrmedel för mer cirkulära textilkretslopp och strategier för riskfri användning av återvunna textilfiber

Projektpartners

Siptex, Svensk Innovationsplattform för Textilsortering, finansieras av Vinnova och är ett steg 3-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Det leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med ett brett konsortium bestående av forskningsinstitut, myndigheter och aktörer från olika delar av värdekedjan för textil; Boer Group, ECO TLC, Gina Tricot, H&M, Human Bridge, ICA, IKEA, IVL Svenska Miljöinstitutet, KappAhl, KEMI, Kretslopp och Vatten, Malmö Stad, Myrorna, Naturvårdsverket, Re:newcell, Röda Korset, Stadium, Stockholm Vatten och Avfall, Sysav, Volvo och VTT.

Sysav  investerar i och bygger textilsorteringsanläggningen som i fulldrift har kapacitet att sortera 16 000 ton textil per år