ÅRS- OCH HÅLLBARHETS­REDOVISNING 2019

Året som gått

Årets omsättning koncernen

tkr

Resultat efter finansiella poster

tkr

Antal besök på återvinningscentralerna

st

Antal kommuner som deltog i matsvinnstävlingen Resterkocken

28

Andel återvunnet material av allt
som togs emot

98,4 %

Andel av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv som kommer från Sysav

60 %