ÅRS- OCH HÅLLBARHETS­REDOVISNING 2019

Pil ned Pil ned

Året som gått

Årets omsättning koncernen

tkr

Resultat efter finansiella poster

tkr

Antal besök på återvinningscentralerna

st

Antal kommuner som deltog i matsvinnstävlingen Resterkocken

Resterkocken

28

Andel återvunnet material av allt
som togs emot

Material

98,4 %

Andel av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv som kommer från Sysav

Element tomt
Element full

60 %