ÅRS- OCH HÅLLBARHETS­REDOVISNING 2018

Året som gått

Årets omsättning koncernen

tkr

Resultat efter finansiella poster

tkr

Antal besök på återvinningscentralerna

st

Nikotinkaninen ledde till att fimpandet minskade med

56 %

Andel återvunnet material av allt som togs emot

97,6 %

Andel av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv som kommer från Sysav

60 %