Pil höger Pil höger Pil vänster Pil vänster
04

Medarbetare

Ansvar och engagemang – företagets grund

Personal i blå skyddshjälm

Tillsammans med ansvar och engagemang. Det är grunden för den företagskultur som präglar Sysav.

Medarbetare

Ansvar och engagemang – företagets grund

Tillsammans med ansvar och engagemang. Det är grunden för den företagskultur som präglar Sysav. Åtgärder för höjd säkerhet på återvinningscentralerna, utbildning för hållbarhet i arbetsmiljön, nya regelverk mot mutor och särbehandling och initiativ mot psykisk ohälsa. Det är några av de insatser som Sysav sjösatte under fjolåret.

Att arbeta för en gemensam företagskultur är ett prioriterat område och det kommer att finnas med som en del i allt som Sysav gör. Under 2017 har koncernledningsgruppen bland annat arbetat med att definiera organisationens nuläge och därefter det önskade läget kopplat till värdegrunden.

I den minimedarbetarundersökning som genomförs tre gånger per år finns ett index med frågor med bäring på företagskulturen och vid det den senaste undersökningen låg resultatet på fyra på en femgradig skala.

#Metoo-debatten kom att prägla även Sysavs arbete under året

Som ett resultat av #metoo-debatten kom frågor om arbetsmiljö och sexuella trakasserier på arbetsplatsen upp till diskussion på många företag både i Sverige och i världen. På Sysav har vi sedan tidigare en rutin för kränkande särbehandling. I den aktuella debatten gjordes våra medarbetare uppmärksamma på innehållet och vikten av att arbeta för en organisation fri från kränkningar.

Könsfördelning

Könfördelning

Totalt: 330

Åldersfördelning

Ålder

Totalt: 330

Könsfördelning koncernledningsgruppen

Könsfördelning ledning

Medellön

Medellön