Pil vänster Pil vänster
10

Ledning

Styrelse och ledningsgrupp

Sysav anläggning

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse – ledamöter

My Gillber My Gillberg (MP)

Ordförande Malmö

Göran Holm Göran Holm (M)

Vice ordförande Vellinge

Anders Berngarn Anders Berngarn (M)

Lomma

Bo Carlqvist Bo Carlqvist (S)

Malmö

Mätta Ivarsson Mätta Ivarsson (MP)

Lund

Katja Larsson Katja Larsson (S)

Burlöv

Stefan Malmberg Stefan Malmberg (S)

Ystad

Johnny Nilsson Johnny Nilsson (S)

Trelleborg

Karl-Erik Olsson Karl-Erik Olsson (S)

Simrishamn

Mats Svanberg Mats Svanberg (M)

Malmö

Christer Wallin Christer Wallin (M)

Lund

Styrelse – suppleanter

Magnus Alm Magnus Alm (S)

Skurup

Pia Almström Pia Almström (M)

Kävlinge

Håkan Andersson Håkan Andersson (SD)

Malmö

Göran Gärtner Göran Gärtner (M)

Trelleborg

Carin Larsson Carin Larsson (S)

Malmö

Lirije Latifi Lirije Latifi (S)

Malmö

Lars Lundberg Lars Lundberg (KD)

Sjöbo

Sverker Nordgren Sverker Nordgren (M)

Svedala

Leif Sandberg Leif Sandberg (C)

Tomelilla

Linda Dahlberg Wirje Linda Dahlberg Wirje (M)

Malmö

Christian Sonesson Christian Sonesson (M)

Staffanstorp

Isa Yilmaz Isa Yilmaz (S)

Malmö

Personal­representanter – ordinarie

Martina Thorsell Martina Thorsell
Henrik Stridh Henrik Stridh

Personal­representanter – suppleanter

Christina Thörnberg Christina Thörnberg
Tomas Nilsson Tomas Nilsson

Ledningsgrupp

Peter Engström Peter Engström

VD

Håkan Bill Håkan Bill

Ekonomi- och inköpschef

Gunilla Carlsson Gunilla Carlsson

Kommunikations­chef

Carina Eklund Carina Eklund

Avdelnings­chef Verksamhets­utveckling

Karin Linderos Karin Linderos

HR-chef

Håkan Lindsjö Håkan Lindsjö

Operativ chef

Mathias Lindsjö Mathias Lindsjö

Avdelningschef Kommun­relationer

Anders Persson Anders Persson

VD, Sysav Utveckling AB

Magnus Thysell Magnus Thysell

Marknadschef