Höger pil Höger pil Vänster pil Vänster pil
01

VD har ordet

Mellan Öresund och Indiska oceanen

VD

Peter Engström, VD och koncernchef Sysav

VD har ordet

Mellan Öresund och Indiska oceanen

Tänk att du sitter på en strand i kvällssolen. Sanden som rinner mellan dina fingrar är ännu varm. Plötsligt får du upp en plastgaffel och plastsandal. Och när du lyfter blicken sköljer kvällsdyningarna upp plastpåsar och plastflaskor i drivor. Så ser det ut på många av Indiska oceanens stränder. 

Om 30 år sägs det finnas mer plast än fisk i världshaven. Insikten är lika skrämmande som abstrakt för oss som kan vandra längs rena stränder.

Det är lätt att slå sig för bröstet. Vi sorterar duktigt vårt hushållsavfall, och visst – Sysavs anläggningar för avfallshantering och energiåtervinning tillhör de främsta i hela Europa. Men vem av oss är egentligen skuldfri när det gäller miljöförstöringen i Asien och Afrika? Visste du att det skapas hela 1,2 ton avfall för varje dator som tillverkas? I dessa länder reser sig sopbergen mot himlen, bland annat som följd av vår konsumtion. Även om vi verkar regionalt känner vi ett ansvar för att göra skillnad globalt, bland annat via vårt medlemskap i den internationella organisationen ISWA som arbetar med frågor kring utveckling av en hållbar avfallshantering.

Ibland ifrågasätts införseln av avfall från andra länder, avfall som blir till energi i fjärrvärmesystemen. Det avfall som vi tar emot kan idag inte återvinnas i hemlandet, utan skulle ha deponerats. Det ger ett betydligt sämre klimatavtryck. Vårt miljöansvar kopplat till vår livsstil stannar inte vid landets gränser.

Om 30 år sägs det finnas mer plast än fisk i världshaven. Insikten är lika skrämmande som abstrakt för oss som kan vandra längs rena stränder.

– Peter Engström

UTMANINGAR PÅ VÄGEN MOT CIRKULÄR EKONOMI

Vi människor har en tendens att söka enkla lösningar på komplexa problem. En sådan fråga är vilka regelverk, skatter och avgifter som kan styra mot en hållbar avfalls-hantering. Under 2017 utreddes frågan om införandet av en avfallsförbränningsskatt som nu har starka förespråkare då man tror att denna ska bidra till att minska avfallsförbränningen och öka materialåtervinningen – trots att regeringens egen utredare konstaterat att den inte kommer att ge någon egentlig styreffekt.

Själv menar jag att vi behöver en djupare systemförståelse för att nå EU:s mål för en cirkulär ekonomi med en betydligt högre andel materialåtervinning. Styrmedel bör riktas uppåt. Produkter och förpackningar måste vara återvinningsbara och konkurrenskraften för återvunna material på råvarumarknaden måste stärkas. Vi, branschens aktörer, behöver utveckla långsiktiga samarbeten där vi genom ömsesidig förståelse kan skapa hållbara lösningar. Ett arbete som kräver uthållighet och tålamod. När det gäller den svenska biogasen är jag inte lika tålmodig. Sverige var länge ett föregångsland men utsätts nu för en osund konkurrens från billigare, utländsk biogas. I Sverige är konsumentledet skattebefriat men i andra länder får även producenterna kraftiga subventioner, vilket innebär att den utländska biogasen är dubbel-subventionerad i Sverige. Resultatet är att de enorma satsningarna på svensk biogas håller på att implodera. Här krävs det snabba åtgärder.

VI ÄR BEREDDA ATT GÅ LÅNGT

Vår bransch är i en fortsatt kraftfull utveckling och Sysav har redan en stark position. Den senaste intressentanalysen visar att vi upplevs som ett miljöengagerat företag. Det intressenterna tyckte var extra viktigt visade sig vara våra hjärtefrågor – farligt avfall, materialåtervinning, återanvändning och energiåtervinning.

Det är självklart glädjande. Men för att även i framtiden vara en konkurrenskraftig och attraktiv samarbetspartner, behöver vi ständigt utvecklas. Internt fortsätter vi att förbättra ekonomi- och affärsstyrning, inköp och upphandling, processorientering, riskhantering och intern kontroll.

Minst lika viktig är vår företagskultur. Hur ska vi vara för att lyckas? Tillsammans har vi börjat en kulturresa, präglad av ett stort samhällsansvar och ett djupt engagemang. Vi jobbar intensivt med att utveckla affärer och samarbeten. Vi är beredda att gå långt för en ökad andel materialåtervinning, en återanvändning av det som annars kastas och en säker hantering av farligt avfall.

Det intressenterna tyckte var extra viktigt visade sig vara våra hjärtefrågor – farligt avfall, materialåter-vinning, återanvändning och energiåtervinning.

– Peter Engström

Som vd och koncernchef slutar jag aldrig att fascineras av mina medarbetares enorma engagemang. Under 2017 tillkom engagemanget från ett stort antal nya medarbetare, delvis för att vi tog över ansvaret för insamling av hushållsavfall i tre kommuner: Lomma, Svedala och Kävlinge. Denna process krävde en stor insats av såväl nya som gamla medarbetare. Jag är oerhört tacksam och glad över att vi hanterade övergången så smidigt. 

Sysavs stolta vision är att – i samverkan med andra – bidra till att vår region ska bli världens mest hållbara. En vision som ytterst handlar om kommande generationers stilla promenader i kvällssolen – i en ren och hälsosam miljö, längs både Öresund och Indiska oceanen.