Gå till innehållet
plastgranulat.jpg

Plast

Sysav tar emot hårdplast för återvinning till nya plastprodukter. Vi hjälper våra kunder att identifiera återvinningsbara kvaliteter.

Plast är inte ett enda material utan ett samlingsnamn för en stor mängd olika polymerföreningar. Flexibiliteten gör att plaster används till nästan allt. Ofta är produkter komplexa, och sammansatta av både olika typer av plast och andra material. Detta blir en utmaning i återvinningsledet. De plastflöden som kommer direkt från industri och tillverkning är ofta enklare att återvinna än det som kommer från hushåll.

Sysav arbetar ständigt för att kunna materialåtervinna mer, och har en kedja från återvinning till tillverkning. Av det material som är rätt sorterat kan cirka 95% materialåtervinnas. Ju bättre sorterat materialet är desto högre blir återvinningsgraden.

Plastfraktioner

  • Hårdplast HDPE/PP

Hårdplast tillverkad av högdensitetspolyeten (HDPE) eller polypropen (PP).
Exempel på produkter: plasthinkar, plastdunkar, plasttunnor, plastbobiner, plastburkar, plastpallar och stötfångare.

  • Plaströr PE/PP

Plaströr tillverkad av polyeten (PE) eller polypropen (PP).

  • Plaströr PVC

Rör tillverkade av polyvinylklorid (PVC).

Läs mer i sorteringsguiden 

Kontakta kundservice