Gå till innehållet
lots_1000.jpg

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Från den 1 november 2020 ska allt farligt avfall från verksamheter rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister. I de fall där rapporteringen inte är genomförd i tid eller uteblir, kan tillsynsmyndigheten sedan 1 januari 2022 utkräva en miljösanktionsavgift på 5000 kr.

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, handlar, mäklar eller behandlar farligt avfall måste rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet.

För mer information om rapporteringskraven se Rapportera farligt avfall till avfallsregistret (naturvardsverket.se) 

För dig som avtalskund 

Om du är kund hos Sysav och vi hämtar ditt farliga avfall kan vi agera ombud, och sköta all inrapportering till Naturvårdsverket. För att beställa tjänsten behöver du som kund: 

  • Lämna kontaktuppgifter, inklusive CFAR-nummer 
  • Godkänna villkoren 

Beställ tjänsten 

För dig som företagskund på återvinningscentral 

Sysav tar inte längre emot farligt avfall från företag och verksamheter på återvinningscentraler utan hänvisar till utvalda återvinningsanläggningar.

Läs mer

Vanliga frågor om rapportering

Som företagare/verksamhetsutövare, kan jag göra rapporteringen på egen hand?

Ja, det kan du göra. Men, om du anlitar oss på Sysav för hämtning och rapportering av ditt farliga avfall så får du hjälp med hela hanteringen på ett effektivt och säkert sätt. Genom att överlåta det till oss kan du istället ägna dig åt din kärnverksamhet.

Vad kan Sysav göra för mig som kund?

För dig som är hämtningskund av farligt avfall kan Sysav agera ombud, och sköta all rapportering till Naturvårdsverket. Tjänsten kostar 250 kr per tömningstillfälle om inte andra priser skriftligen avtalats. 

Vad ska rapporteras till spårhetssystemet?

Uppgifter som ska rapporteras in är bland annat avfallsproducent, transportör, mottagare, avfallskod (tidigare ewc-kod), volym, behandlingskod (R&D-kod) och datum.

Vem ska rapportera in i spårbarhetssystemet?

Rapporteringen gäller alla yrkesmässiga verksamheter i Sverige som producerar, transporterar, behandlar och vidareförmedlar farligt avfall.

Vilka typer av farligt avfall omfattas av rapporteringen?

Alla typer av farligt avfall omfattas av det nya systemet.

Vilket organisationsnummer ska jag rapportera in?

Sysav Industri AB organisationsnummer är 556474-8803.

Kontakta kundservice