Gå till innehållet
Entrén till Sysavs anläggning för farligt avfall

Emballage för farligt avfall

Lots®Miljösystem är ett behållarsystem med typgodkända emballage där man smidigt förvarar och transporterar farligt avfall. Systemet är lätt att anpassa och uppfyller alla lagliga krav.

Nedan följer ett urval av de emballage som finns.

Våra behållare:

Miljöstation med öppna dörrar

Lots® Miljöstation

Lots® flexibla Miljöstation är en komplettering till Lots®-behållarna och Sysavs andra specialemballage. Containern inreds efter kundens specifika behov.

Med Lots® Miljöstation samlas allt farligt avfall på en plats. Den är en flexibel lösning för dig som har behov av att låsa in eller förvara det farliga avfallet tryggt och säkert i en container. Miljöstationen är neutral och smälter in bland övriga byggnader.

Inredning av miljöstation

Miljöstationen inreds efter kundens behov när det gäller olika typer av emballage, till exempel Lots®-behållare i olika volymer, fat eller backar, dunkar och lysrörskartonger. Kontakta oss för den optimala och mest kostnadseffektiva lösningen för din verksamhet.

Liten miljöstation med dörren öppen

Lots® Miljöstation Mini

Lots® Miljöstation Mini passar när det inte finns stora utrymmen. Containern inreds efter kundens specifika behov.

Behållare för fast avfall

Behållare 220/230 liter

Exempel på avfall: Sprayburkar, torktrasor, bränslefilter, färgavfall (lösningsmedelsbaserat), vattenbaserad färg, isocyanater, oljeprodukter (fasta) eller olje- och färgburkar.

Storlekar  
Volym: 220 liter, flytande Mått: 72x75x105 cm
Volym: 230 liter, fast   Mått: 72x75x105 cm
Behållare för flytande avfall

Behållare 800 liter

Exempel på avfall: Alkaliska vätskor, bromsvätska, fix, framkallare, glykol, lösningsmedel, scintillationsvätska, spillolja eller vatten från bromstvätt.

Storlekar  
Volym: 800 liter, flytande Mått:121x100x126 cm
Volym: 800 liter, fast Mått:120x100x122 cm
Fyra blå multibehållare

Multibehållare

Med fyra separata behållare avgör användaren själv vilka olika avfallsslag som ska vara i respektive behållare.

Exempel på avfall: Alkaliska vätskor, framkallare, sprayburkar, bromsvätska, oljefilter, torktrasor, vatten från bromstvätt och spillolja.

Storlek

  • Volym: 4 x 64,5 liter
  • Mått: 75x72x105 cm
Vagn för elektronikåtervinning

Elektronikbur

Exempel på avfall: Diverse elavfall

Storlek

 120x80x120 cm

Blå plastback

Returbacksystem

Exempel på avfall: Glödlampor och kvicksilverhaltiga lampor.
Back kan även beställas till andra avfallsslag.

Storlek
60x40x30 cm
Behållare för bilbatteri

Bilbatteribox

Exempel på avfall: Startbatterier, till exempel personbil, buss, mc, båt och lastbilar.

Storlek  
Storlek: 120x100x74 cm  
Låda för batterier

Småbatterilåda

Exempel på avfall: Batterier under 3 kg.

Storlek
39x27,5x31,5 cm
Behållare för lysrör

Lysrörsbehållare

Rymmer cirka 200 stycken lysrör.
Tillverkad i vävplast med stabil bottenplatta.

Storlek  
Höjd: 102 cm  Diameter: 55 cm
Behållare för bilglas

Bilglasbehållare

Exempel på avfall: Trasiga bilrutor

Storlek
183x103x79 cm

Fler exempel på emballage

  • Fat, olika storlekar
  • IBC-behållare
  • Storsäck
  • Papplåda till småkemikalier
senat_memedoski.jpg

Sénat Memedoski

Avfallsrådgivare för Sysav®Total, farligt avfall och byggavfall

lots_270x190.jpg

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Om du är kund hos Sysav och vi hämtar ditt farliga avfall kan vi agera ombud, och sköta all inrapportering till Naturvårdsverket.

Läs mer
Unkod.jpg

Farligt gods kräver typgodkänt emballage

Sysav Industri AB

Farligt gods är ämnen som kan orsaka skada under transport. En del farligt avfall klassas som farligt gods och ska packas i typgodkänt emballage för att få transporteras på väg. Emballage för farligt gods ska också vara märkt med en tydligt präglad UN-kod. Koden är sammansatt av flera delar, varav några kan vara bra att känna till även för dig som är avfallsproducent.

Plastemballage får ej vara äldre än fem år

Typgodkänt plastemballage för farligt gods ska vara märkt med uppgift om tillverkningsår (de två sista siffrorna). Typgodkännandet gäller fem år efter tillverkningsmånaden