Gå till innehållet
Entrén till Sysavs anläggning för farligt avfall

Emballage för farligt avfall

Lots®Miljösystem är ett behållarsystem med typgodkända emballage där man smidigt och säkert förvarar och transporterar farligt avfall. Systemet är lätt att anpassa och uppfyller alla lagar och regler.

Nedan följer ett urval av de emballage som finns.

Behållare 

Lots® flexibla Miljöstation är en komplettering till Lots®-behållarna och Sysavs andra specialemballage. Containern inreds efter kundens specifika behov när det gäller olika typer av emballage, till exempel Lots®-behållare i olika volymer, fat eller backar, dunkar och lysrörskartonger. Kontakta oss för den optimala och mest kostnadseffektiva lösningen för din verksamhet.

Lots® Miljöstation - stor

Miljöstationen kan inredas allt efter kundens önskemål och behov, när det gäller olika typer av emballage, t ex LOTS -behållare i olika volymer, fat eller backar, dunkar och lysrörskartonger.

Standard LOTS® Miljöstationen innehåller ett hyllställ med ett hyllplan, som kan användas till backar med till exempel kvicksilverhaltiga- och glödlampor.

 • 2200 x 3000 x 2200 mm
 • Dubbeldörr m cylinderlås
 • Golv med uppsamlingskapacitet

Lots® Miljöstation - mini

Lots® Miljöstation Mini passar när det inte finns stora utrymmen. Containern inreds efter kundens specifika behov.

 • 2200 x 1260 x 1380 mm
 • Cylinderlås 
 • Golv med uppsamlingskapacitet

Behållare

Behållare 220/230 liter

Exempel på avfall: Sprayburkar, torktrasor, bränslefilter, färgavfall (lösningsmedelsbaserat), vattenbaserad färg, isocyanater, oljeprodukter (fasta) eller olje- och färgburkar.

Storlekar 

 • Volym: 220 liter, flytande 
  Mått: 72x75x105 cm
 • Volym: 230 liter, fast 
  Mått: 72x75x105 cm 

Behållare 800 liter

Exempel på avfall: Sprayburkar, torktrasor, bränslefilter, färgavfall (lösningsmedelsbaserat), vattenbaserad färg, isocyanater, oljeprodukter (fasta) eller olje- och färgburkar.

Storlekar

 • Volym: 800 liter
 • Mått: 120x100x120 

Multibehållare

Med fyra separata behållare avgör användaren själv vilka olika avfallsslag som ska vara i respektive behållare.

Exempel på avfall: Alkaliska vätskor, framkallare, sprayburkar, bromsvätska, oljefilter, torktrasor, vatten från bromstvätt och spillolja.

Storlek

 • Volym: 4 x 64,5 liter
 • Mått: 75x72x105 cm

IBC-behållare

Exempel på avfall: flytande 

 • Mått: 1 kubikmeter

Stålfat 210 liter

Exempel på avfall: både fast och flytande, ej frätande 

 • Mått: höjd 88, diameter 61

Returbacksystem

Exempel på avfall: Glödlampor och kvicksilverhaltiga lampor.
Back kan även beställas till andra avfallsslag.

Storlek

 • 60x40x30 cm

Elektronikbur

Exempel på avfall: Diverse elavfall

Storlek 

 • 120x80x120 cm

Bilbatteribox

Exempel på avfall: Startbatterier, till exempel personbil, buss, mc, båt och lastbilar.

Storlek 

 • 120x100x74 cm

Småbatterilåda

Exempel på avfall: Batterier under 3 kg.

Storlek

 • 39 x 27 x 31 cm

Lysrörsbehållare

Rymmer cirka 200 stycken lysrör.
Tillverkad i vävplast med stabil bottenplatta.

Storlek

 • Höjd 102 cm, diameter 55 cm

Lysrörslåda

 • Mått: 200x80x80

Fler exempel på emballage

 • Fat, olika storlekar
 • IBC-behållare
 • Storsäck
 • Papplåda till småkemikalier
senat_memedoski.jpg

Sénat Memedoski

Avfallsrådgivare för Sysav®Total, farligt avfall och byggavfall

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Om du är kund hos Sysav och vi hämtar ditt farliga avfall kan vi agera ombud, och sköta all inrapportering till Naturvårdsverket.

Läs mer
Unkod.jpg

Farligt gods kräver typgodkänt emballage

Sysav Industri AB

Farligt gods är ämnen som kan orsaka skada under transport. En del farligt avfall klassas som farligt gods och ska packas i typgodkänt emballage för att få transporteras på väg. Emballage för farligt gods ska också vara märkt med en tydligt präglad UN-kod. Koden är sammansatt av flera delar, varav några kan vara bra att känna till även för dig som är avfallsproducent.

Plastemballage får ej vara äldre än fem år

Typgodkänt plastemballage för farligt gods ska vara märkt med uppgift om tillverkningsår (de två sista siffrorna). Typgodkännandet gäller fem år efter tillverkningsmånaden