Gå till innehållet
lots_o_miljostation_549x284.jpg

Lösningar för farligt avfall

Lots®Miljösystem är ett komplett och säkert behållarsystem.

Lots®Miljösystem är ett behållarsystem med typgodkända emballage där man smidigt förvarar och transporterar farligt avfall. Systemet är lätt att anpassa och uppfyller alla lagliga krav.

Vi erbjuder våra kunder:

  • Typgodkända behållare ur vårt emballagesystem
  • Tömning och transport
  • Byte av behållare
  • Garanterat miljöriktig behandling av avfallet
  • Dokumentation och statistik
  • Information och rådgivning

Se alla behållare 

Rådgivning farligt avfall

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

senat_memedoski.jpg

Sénat Memedoski

Avfallsrådgivare för Sysav®Total, farligt avfall och byggavfall

Anna_maria_hakansson.png

Anna-Maria Håkansson

Avfallsrådgivare Sysav®Total, livsmedelsavfall och farligt avfall

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Om du är kund hos Sysav och vi hämtar ditt farliga avfall kan vi agera ombud, och sköta all inrapportering till Naturvårdsverket.

Läs mer
Unkod.jpg

Farligt gods kräver typgodkänt emballage

Sysav Industri AB

Farligt gods är ämnen som kan orsaka skada under transport. En del farligt avfall klassas som farligt gods och ska packas i typgodkänt emballage för att få transporteras på väg. Emballage för farligt gods ska också vara märkt med en tydligt präglad UN-kod. Koden är sammansatt av flera delar, varav några kan vara bra att känna till även för dig som är avfallsproducent.

Plastemballage får ej vara äldre än fem år

Typgodkänt plastemballage för farligt gods ska vara märkt med uppgift om tillverkningsår (de två sista siffrorna). Typgodkännandet gäller fem år efter tillverkningsmånaden