Gå till innehållet
Man med blå handskar håller en labbglas med magenta färgat innehåll

Boka kemist eller säkerhetsrådgivare

Sysav har kemister och certifierade säkerhetsrådgivare med gedigen kunskap om hur farligt avfall ska hanteras.

Ta hjälp av en kemist

Sysav Industri AB har lång erfarenhet av att hantera farligt avfall. Sysavs kemister ger bland annat råd om:

Säkerhetsrådgivare

Alla företag som hanterar farligt gods är skyldiga enligt lag att ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Sysav Industri erbjuder möjligheten att anlita en säkerhetsrådgivare på konsultbasis.

Detta lämpar sig särskilt bra för de företag som av olika skäl inte kan ha en egen säkerhetsrådgivare.

Sysavs säkerhetsrådgivare hjälper dig genom att

  • Se till att all hantering av det farliga godset följer gällande lagstiftning och föreskrifter
  • Påpeka eventuella brister i hanteringen
  • Upprätta en årlig rapport över hanteringen
  • Föreslå förbättringar i hanteringen av det farliga godset.
  • Utreda händelser och tillbud med farligt gods samt rapportera dessa till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
  • Hjälpa till vid inköp som rör farligt gods
  • Utbilda er personal

Rådgivning farligt avfall

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

senat_memedoski.jpg

Sénat Memedoski

Avfallsrådgivare för Sysav®Total, farligt avfall och byggavfall

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Om du är kund hos Sysav och vi hämtar ditt farliga avfall kan vi agera ombud, och sköta all inrapportering till Naturvårdsverket.

Läs mer