Gå till innehållet
marksanering-470x290.jpg

Marksanering

Jordar som skadats av olja, bensin, tungmetaller eller andra föroreningar kräver en ansvarsfull hantering.

Sysav har kunnandet och de tekniska förutsättningarna. Vi behandlar förorenade jordar med biologiska metoder, behandlingsmetoder där naturen själv får ta hand om föroreningarna. 

Rådgivning

Sysav kan delta i projektuppläggning vid saneringar. Vi eftersträvar bästa totallösning för kunden och kan beakta projektets samlade avfallsströmmar på bästa sätt. Vi kan även bistå med råd vid enkla saneringar.

Deltagande i forskningsprojekt

Har vi ett eget intresse kan vi delta i forsknings- och utvecklingsprojekt rörande efterbehandling av förorenade massor. Vi kan då bistå med utrymme (utomhus och i viss utsträckning inomhus) och i viss mån personella resurser.

Tillfällig lagring av misstänkt förorenad jord

Vid schaktningsarbeten förekommer det att man stöter på partier av jord som kan misstänkas vara förorenad. Istället för att råka ut för ett kostsamt stillestånd på arbetsplatsen, kan vi erbjuda en förvaringsplats åt dessa massor. Jorden tas emot, provtas och mellanlagras på en behandlingsplatta i avvaktan på analyssvar. Jordens vidare öde (återanvändning, behandling eller deponering) beror på analysresultatet.

För att kunna utnyttja denna tjänst måste entreprenören ha ett avtal med Sysav rörande mellanlagring och analys av misstänkt förorenad jord.

Man i skyddsutrustning häller innehåll från flaska i tratt

Tillstånd och certifikat

Sysav Industri AB

Vår verksamhet kräver ett strikt säkerhetstänkande och vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001. Sysav Industri AB har tillstånd att hantera och transportera farligt avfall.

Läs mer
Händer som håller företagskuponger

Så fungerar betalningen

På Sysavs anläggningar kan man som kund betala på flera sätt - med kundkort, via faktura, med vågkort eller med kontokort på plats. 

Läs mer

Mikael Quednau

Rådgivare marksanering och förorenade jordar

Föranmäl alltid transporter av förorenad jord

För att förenkla hanteringen - både för er och för oss - vill vi att ni föranmäler transporter av förorenad jord på telefon 040-635 18 15.

Man använder en spade för att ösa jord från släp till mark

Grus, asfalt, betong

För återvinning av ren grus, asfalt och betong kan ni vända er till Sysavs dotterbolag ÅGAB.

Besöksadress: Stenyxegatan 7, Malmö

Telefon: 040-31 19 00

Hög med träavfall

Vad händer med avfallet?

Läs mer om Sysavs behandlingsmetoder och vad som händer med avfallet efter att det lämnats in till Sysav.

Läs mer