Gå till innehållet
återbyggdepån.jpg

Malmö Återbyggdepå

Lämna ditt överblivna byggmaterial till Malmö Återbyggdepå så bidrar du till ett mer kretsloppsanpassat samhälle.

Malmö Återbyggdepå tar emot och säljer begagnat byggmaterial och utbudet varierar från enstaka varor till material i stora serier.

Företag kan lämna begagnat material direkt 

Du som arbetar med rivningar, renoveringar, ombyggnader och nybyggnationer kan bidra till ett kretsloppsanpassat samhälle genom att lämna överblivet byggmaterial till Malmö Återbyggdepå.

Du slipper också betala tippavgifter och deponiskatt.

Kom ihåg att alltid kontakta Återbyggdepån innan du lämnar material.

Återbyggdepån drivs gemensamt av Sysav och Malmö Stads Serviceförvaltning.

270x190 återbyggdepån.png

Malmö Återbyggdepå

Tar emot och säljer begagnat byggmaterial