Gå till innehållet

Slurry/matavfall

Insamlat mat- och livsmedelsavfall förbehandlas till en så kallad slurry som används i en biogasanläggning för produktion av biogödsel och biogas. Biogödseln används av lantbrukare som gödning på åkermark och biogasen används bl.a. som drivmedel för fordon.  

katarina hansson 270x190.png

Katarina Hansson

Affärsutvecklare