Gå till innehållet

plast_566x140.jpg

Plast

Sysav har flera återvinningsflöden för plaster. Sysavs mål är att öka materialåtervinningen av plaster så att fler produkter kan tillverkas av återvunnet material.  

Sysav Industri kan ta emot olika typer av plaster, exempelvis:  

Plastfilm

  • 98/2
  • 90/10 
  • 80/20 
  • 50/50 

 

Hårdplast

  • HDPE 
  • PP 
  • PS 
  • PVC 

På Spillepengen i Malmö görs en sortering av olika plasttyper ur vårt blandade industriavfall.  

Vi tar gärna emot mixade flöden av plaster från olika verksamheter. Vid komplexa sammansatta produkter av flera olika plasttyper, var vänlig att kontakta vår kundservice för rådgivning.  

stefan poldrugac 270x190.png

Stefan Poldrugac

Affärsutvecklare