Gå till innehållet
olja_800x533.jpg

Spillolja blir ny basolja

Sysav tar emot spillolja från kommuninvånare, företag och industrier. Oljan tas om hand, raffineras och används för att tillverka nya basoljor.

Spillolja är olja från bland annat motorer och växellådor: hel- och halvsyntetiska smörjoljor samt mineraloljor. När Sysav tar emot oljan kvalitetssäkras den för att säkerställa att inga främmande ämnen förekommer. Därefter tar vi ut en mängd vatten för att koncentrera oljan. Vattnet går till rening och farliga partiklar destrueras. Oljan raffineras och återuppstår som ny basolja. 

Minskade koldioxidutsläpp

Genom att regenerera spillolja minskas behovet av jungfrulig olja och koldioxidutsläppen reduceras med ca 500 kg CO2-ekvivalenter per återvunnet ton olja.

 

Jag vill veta mer och bli kontaktad

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

linn_forsander.jpg

Linn Forsander

Affärsutvecklare / Business developer