Gå till innehållet
sysav20854.jpg

Grönkompost

Den certifierade grönkomposten passar för jordförbättring och gödsling, naturligt återvunnen på Sysav. Säljs i lösvikt.

Krav på varselväst

Det är krav på varselväst eller varselkläder, minst klass 2, för dig som besöker Sysavs avfallsanläggningar. Gäller ej återvinningscentraler.

Användning

Sysavs certifierade grönkompost fungerar ypperligt som jordförbättring i trädgården. Komposten hjälper till att höja mullhalten, vilket är positivt oavsett om du har lerjord eller sandjord. Grönkomposten är rik på nyttiga mikroorganismer och skapar en frisk och levande jord.

Grönkompost måste alltid blandas ut, annars riskerar man att skada sina växter.

Allmän jordförbättring

Mylla ner 3-4 cm tjockt lager kompost på högst 15 cm djup, särskilt viktigt om du har lerjord.

Jordförbättring i rabatter

Sprid cirka 3 cm och mylla ner maximalt 5 cm djupt.

Toppdress

Blanda 1/3 grönkompost med 2/3 sand och sprid ut i ett lager 0,5 – 1,0 cm tjockt och kratta ner. Som jordförbättring är siktstorlek 0-20 att föredra. Ska man förbättra lerjord är det bättre att sprida mindre mängder varje år. Grönkompost bör inte användas till surjordsväxter, t.ex. Rhododendron och Erica.  

Plantering

Vid plantering, använd en färdigblandad plantjord. Sysavs grönkompost finns som komponent i en säckad plantjord och säljs på alla återvinningscentraler i Sysavregionen.

Tillbaka till toppenUpp

Pris för grönkompost

Grönkompost säljs från avfallsanläggningarna Spillepeng, Hedeskoga och Måsalycke. Försäljning sker endast i lösvikt och det krävs ett släp som kan lastas med hjullastare. OBS: Ingen försäljning tillåts via egen lastning i spann, säck eller dylikt.   

Vid köp av mer än 10 ton från Hedeskoga eller Måsalycke och 50 ton från Spillepeng behöver kundservice kontaktas.

Siktstorlek 0-20 mm exkl. moms inkl. moms
Pris per ton 238 kr 298 kr
Lagerstatus
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad I lager
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof I lager
Spillepengs avfallsanläggning, Malmö I lager

 

Siktstorlek 0-10 mm exkl. moms inkl. moms
Pris per ton 326 kr 408 kr
Lagerstatus
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad I lager
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof I lager
Spillepengs avfallsanläggning, Malmö I lager

Betalning

Minimipris vid köp av kompost är 350 kr inkl. moms per köptillfälle. 

Betalning sker till vågpersonalen med Sysavs vågkort eller med de vanligaste betal-/kreditkorten. Vi tar inte kontanter.

Öppettider Hedeskoga avfallsanläggning för företag, Ystad

Öppettider Måsalycke avfallsanläggning för företag, St Olof

Öppettider Spillepengs avfallsanläggning för företag, Malmö

Tillbaka till toppenUpp

Siktstorlek

Sysav kan tillhandahålla siktstorlek 0–10 och 0–20 av grönkomposten. Fraktionsstorlek 0–40 eller 0–60 kan eventuellt tillhandahållas efter förfrågan. Större fraktionsstorlek än 0-20 kan dock innebära att certifieringskraven avseende synliga föroreningar inte alltid uppfylls.

Tillbaka till toppenUpp

Näringsvärde

Sysavs certifierade grönkompost har hög mullhalt och innehåller främst näringsämnena kalium, fosfor och kalcium samt flera mikronäringsämnen. Näringen i Sysavs grönkompost är långtidsverkande och blir tillgänglig för växten lite i taget, allt efter växternas behov.

Däremot är innehållet av växttillgängligt kväve lågt. Tillförsel av ett för växterna mer lättillgängligt kväve kan därför behövas, särskilt till näringskrävande växter.

Näringsvärde grönkompost

Tillbaka till toppenUpp
Logga för certifierad återvinning

Certifieringsmärkning

Sysavs certifierade grönkompost från Hedeskoga, Måsalycke och Spillepeng är certifierad enligt SPCR 152, vilket innebär en noggrann kvalitetsdokumentation och fri insyn vad gäller miljö- och kvalitetsparametrar. Hela kedjan från råvara till slutprodukt anpassas till enhetliga kriterier utifrån miljöskydds- och användarbehov. Sysavs certifierade grönkompost är genom certifieringssystemet en miljö- och kvalitetsprodukt. Utfärdandet och beslut om märkning utförs av ett oberoende certifieringsorgan.

Den certifierade grönkomposten uppfyller ställda miljökrav gällande tungmetaller, smittskydd, ogräs och synliga föroreningar. Analysresultat kan erhållas för varje framsiktat parti av Sysavs grönkompost.

  • Grönkompost
  • Certifikatnummer 506101
  • Produktionsansvarig Jessica Bemlar
Tillbaka till toppenUpp