Gå till innehållet
sysav20854.jpg

Grönkompost

Den certifierade grönkomposten passar för jordförbättring och gödsling, naturligt återvunnen på Sysav. Säljs i lösvikt.

Användning

Sysavs certifierade grönkompost fungerar ypperligt som jordförbättring i trädgården. Komposten hjälper till att höja mullhalten, vilket är positivt oavsett om du har lerjord eller sandjord. Grönkomposten är rik på nyttiga mikroorganismer och skapar en frisk och levande jord.

Grönkompost måste alltid blandas ut, annars riskerar man att skada sina växter.

Allmän jordförbättring

Mylla ner 3-4 cm tjockt lager kompost på högst 15 cm djup, särskilt viktigt om du har lerjord.

Jordförbättring i rabatter

Sprid cirka 3 cm och mylla ner maximalt 5 cm djupt.

Toppdress

Blanda 1/3 grönkompost med 2/3 sand och sprid ut i ett lager 0,5 – 1,0 cm tjockt och kratta ner. Som jordförbättring är siktstorlek 0-20 att föredra. Ska man förbättra lerjord är det bättre att sprida mindre mängder varje år. Grönkompost bör inte användas till surjordsväxter, t.ex. Rhododendron och Erica.  

Plantering

Vid plantering, använd en färdigblandad plantjord. Sysavs grönkompost finns som komponent i en säckad plantjord och säljs på alla återvinningscentraler i Sysavregionen.

Tillbaka till toppenUpp

Pris för grönkompost

OBS! Vid köp av mer än 10 ton från Hedeskoga eller Måsalycke och 50 ton från Spillepeng behöver kundservice kontaktas.

Siktstorlek 0-20 mm exkl. moms inkl. moms
Pris per ton 198 kr 248 kr
Lagerstatus
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad I lager
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof I lager
Spillepengs avfallsanläggning, Malmö Slut

 

Siktstorlek 0-10 mm exkl. moms inkl. moms
Pris per ton 275 kr 344 kr
Lagerstatus
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad I lager
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof I lager
Spillepengs avfallsanläggning, Malmö Slut

Betalning

Minimipris vid köp av kompost är 300 kr inkl. moms per köptillfälle. 

Betalning sker till vågpersonalen med Sysavs vågkort eller med de vanligaste betal-/kreditkorten. Vi tar inte kontanter.

Öppettider Hedeskoga avfallsanläggning för företag, Ystad

Öppettider Måsalycke avfallsanläggning för företag, St Olof

Öppettider Spillepengs avfallsanläggning för företag, Malmö

Tillbaka till toppenUpp

Siktstorlek

Sysav kan tillhandahålla siktstorlek 0–10 och 0–20 av grönkomposten. Fraktionsstorlek 0–40 eller 0–60 kan eventuellt tillhandahållas efter förfrågan. Större fraktionsstorlek än 0-20 kan dock innebära att certifieringskraven avseende synliga föroreningar inte alltid uppfylls.

Tillbaka till toppenUpp

Näringsvärde

Sysavs certifierade grönkompost har hög mullhalt och innehåller främst näringsämnena kalium, fosfor och kalcium samt flera mikronäringsämnen. Näringen i Sysavs grönkompost är långtidsverkande och blir tillgänglig för växten lite i taget, allt efter växternas behov.

Däremot är innehållet av växttillgängligt kväve lågt. Tillförsel av ett för växterna mer lättillgängligt kväve kan därför behövas, särskilt till näringskrävande växter.

Näringsvärde grönkompost Spillepeng (medelvärde av 2019 års analyser)

Växtnäring  Benämning Provvärde  Enhet 
Totalkväve  Tot-N  5,7  kg/ton
Nitratkväve  NO3-N  0,1   kg/ton
Ammoniumkväve  NH4-N  0,1   kg/ton
Totalfosfor  Tot-P  1,5   kg/ton
Lättlöslig fosfor   P-lättlösligt   0,1   kg/ton
Totalkalium  Tot-K  4,47   kg/ton
Magnesium  Mg  1,93   kg/ton
Svavel   S  1,3   kg/ton
Kalcium  Ca  14   kg/ton
       
Jordförbättrande       
Organisk substans  Gf  29  glödförlust i % av TS
pH    8,2  
Torrsubstanshalt  TS  50  Viktprocent
Volymvikt    715  kg/m3
Partikelstorlek     85  % < 5 mm
Sten     3,2  % > 5 mm
Stabilitet    Färdig  ej färdig, färsk, stabil, mycket stabil
Konduktivitet     688 µS/cm

 

Näringsvärde grönkompost Hedeskoga (medelvärde av 2019 års analyser)

Växtnäring  Benämning Provvärde  Enhet
Totalkväve  Tot-N  7,5  kg/ton
Nitratkväve  NO3-N 0  kg/ton
Ammoniumkväve  NH4-N  0,1  kg/ton
Totalfosfor  Tot-P  1,9  kg/ton
Lättlöslig fosfor   P-lättlösligt  0,1  kg/ton
Totalkalium  Tot-K  5,25  kg/ton
Magnesium  Mg  2,1  kg/ton
Svavel   S  1,1  kg/ton
Kalcium  Ca  14  kg/ton
       
Jordförbättrande       
Organisk substans  Gf  23  glödförlust i % av TS
pH  -  7,4  -
Torrsubstanshalt  TS  75  Viktprocent
Volymvikt  - 600  kg/m3
Partikelstorlek     96 % < 5 mm
Sten     1,5  % > 5mm
Stabilitet    Färdig ej färdig, färsk, stabil, mycket stabil
Konduktivitet     741 µS/cm

Näringsvärde grönkompost Måsalycke (medelvärde av 2019 års analyser)

Växtnäring  Benämning Provvärde  Enhet 
Totalkväve Tot-N  5,7  kg/ton
Nitratkväve  NO3-N  0  kg/ton
Ammoniumkväve  NH4-N <0,13  kg/ton
Totalfosfor  Tot-P  1,3  kg/ton
Lättlöslig fosfor   P-lättlösligt  0,2  kg/ton
Totalkalium  Tot-K  3,5  kg/ton
Magnesium  Mg  1,4  kg/ton
Svavel   S  1,3  kg/ton
Kalcium  Ca  11  kg/ton
       
Jordförbättrande       
Organisk substans  Gf  25  glödförlust i % av TS
pH    8,2  
Torrsubstanshalt TS   57  Viktprocent
Volymvikt    640  kg/m3
Partikelstorlek     87  % <5 mm
Sten     5,5  % >5 mm
Stabilitet    Färdig   ej färdig, färsk, stabil, mycket stabil
Konduktivitet    575 µS/cm

Tillbaka till toppenUpp
Logga för certifierad återvinning

Certifieringsmärkning

Sysavs certifierade grönkompost från Hedeskoga, Måsalycke och Spillepeng är certifierad enligt SPCR 152, vilket innebär en noggrann kvalitetsdokumentation och fri insyn vad gäller miljö- och kvalitetsparametrar. Hela kedjan från råvara till slutprodukt anpassas till enhetliga kriterier utifrån miljöskydds- och användarbehov. Sysavs certifierade grönkompost är genom certifieringssystemet en miljö- och kvalitetsprodukt. Utfärdandet och beslut om märkning utförs av ett oberoende certifieringsorgan.

Den certifierade grönkomposten uppfyller ställda miljökrav gällande tungmetaller, smittskydd, ogräs och synliga föroreningar. Analysresultat kan erhållas för varje framsiktat parti av Sysavs grönkompost.

  • Grönkompost
  • Certifikatnummer 506101
  • Produktionsansvarig Jessica Bemlar
Tillbaka till toppenUpp