Gå till innehållet

Sysav har flera återvinningsflöden för plaster. Vi arbetar för att öka materialåtervinningen av plaster så att fler produkter kan tillverkas av cirkulärt material.

Sysav tar emot träavfall från våra kommuninvånare, företag och industrier. Av detta produceras s.k. RT-flis som används för återvinning i olika fraktioner.

Sysav tar emot järn- & metallskrot från våra kommuninvånare, företag och industrier. Med modern teknik sorteras olika järn- och metallfraktioner fram ur vårt blandade avfall på våra anläggningar.

Slaggrus är klimatpositivt alternativ till jungfruliga material - vi erbjuder både teknisk och miljömässig rådgivning.

Från vår textilsorteringsanläggning Siptex kan vi erbjuda sorterad textilråvara för återvinning - ReFab är en produktfamilj med flera fibersammansättningar.

Sysavs certifierade grönkompost passar för jordförbättring och gödsling, naturligt återvunnen på hos oss.