Gå till innehållet

Boka studiebesök som kund

Studiebesöksverksamheten är för närvarande stängd på grund av corona. När omständigheterna tillåter kommer du som kund återigen att vara välkommen på besök.

Med anledning av spridningen av Coronavirus i världen inför Sysav vissa restriktioner för besök. Läs mer om dessa här.