Gå till innehållet
telefon 470x290.png

Beställa hämtning av avfall

Här hittar du information om hur du beställer hämtning, emballage eller bokar tid för destruktion.

Sysav Industri AB
Kundservice: 
040-635 18 00  
Epost: kundservice@sysav.se

Farligt avfall: 040-635 18 00            
E-post: order.kemi@sysav.se

För kunder med Sysav Total-avtal
E-post: ordertotal@sysav.se

 1. Ring Sysavs kundservice.
  Om det behövs, så skickar vi en deklaration till dig.
 2. Fyll i och skicka in deklarationen till Sysav. Spara din kopia av deklarationen. Uppgifterna i blanketten ligger till grund för bedömning av transport, hantering, val av behandlingsmetod och därmed mottagningsavgift.

  Det är därför viktigt att du fyller i blanketten så noggrant du kan. Kontakta gärna kundservice om du behöver hjälp.

  Ifylld och undertecknad blankett skickas till:
  Sysav
  Anläggning för farligt avfall
  Box 50344
  202 13 Malmö

 3. Kundservice kontaktar dig och meddelar hur avfallet skall märkas. Samtidigt får du avfallskod och UN-nummer (om ditt avfall klassas som farligt gods). Skriv upp denna märkning på din kopia av deklarationen.
 4. Ta bort all gammal märkning på emballaget. För farligt gods krävs typgodkända emballage. I de flesta fall får plastemballaget vara max fem år gammalt.
 5. Märk emballaget med UN-nummer, avfallskod, deklarations-nummer och eventuell varningsetikett.
 6. Låt chauffören kontrollera att emballaget är tätt och korrekt märkt.

Tänk på detta om du vill beställa hämtning av kliniskt avfall

Du kan välja mellan att beställa hämtning vid enstaka tillfällen eller att ha regelbunden hämtning av ditt kliniska avfall.

 1. Innan hämtning av kliniskt avfall måste blanketten "Godsdeklaration, transport av kliniskt avfall" fyllas i. Som kund är du skyldig att fylla i blanketten innan avfallet lämnas över till transportör. Behöver du hjälp att fylla i blanketten är du välkommen att ringa Sysavs kundservice.
 2. För bokning av enstaka hämtning, ring Sysavs kundservice.
 3. Har du avtal för abonnemangshämtning, blir du kontaktad av Sysav inför hämtning. Behöver du extra hämtning, kontakta kundservice.

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Om du är kund hos Sysav och vi hämtar ditt farliga avfall kan vi agera ombud, och sköta all inrapportering till Naturvårdsverket.

Läs mer