Gå till innehållet
Entré till avfallsanlägg där två lastbilar passerar

Lämna avfall på våra anläggningar

Information om priser, adresser och leveransvillkor.

Krav på varselväst från 1 juli 2022

Av säkerhetsskäl är det från och med 1 juli krav på att bära varselväst eller varselkläder, minst klass 2, för dig som besöker Måsalycke, Hedeskoga, Trelleborg och Spillepengs avfallsanläggningar samt Lunds avfallstation.*

Tack för att du också bidrar till en bättre arbetsmiljö för alla.

*Kravet gäller ej återvinningscentraler.

Bra att tänka på

Nedan läser du mer om vad du ska tänka innan du lämnar avfall på våra anläggningar. Hanteringen beror på vilket avfall du har.

 1. Läs igenom våra allmänna leveransvillkor.
 2. Kontrollera vad som gäller för ditt avfall i sorteringsguiden, till exempel om det krävs förbokning eller särskild dokumentation (deponi och farligt avfall).
 3. Förbered betalning, vågkort eller betalkort.
 4. Om du är osäker är du alltid välkommen att kontakta kundservice. Ha dessa uppgifter tillgängliga: Typ av fordon, sammansättning av avfall, mängd och om möjligt information om hur avfallet har uppstått.

Tänk på detta om du har avfall som ska gå till deponi:

 1. Allt deponiavfall ska karakteriseras. Använd Sysavs avfallskarakteriseringsblankett. Det är du som kund som ska se till att uppgifterna på blanketten är korrekta.
 2. För att Sysav ska hinna bedöma om avfallet kan tas emot till deponi måste ifylld karakterisering vara Sysav kundservice tillhanda senast tre arbetsdagar innan leverans. Om uppgifter behöver kompletteras eller utredning av avfallet krävs, kan längre tid behövas.
 3. När Sysav godkänt mottagning av avfallet skickas en kopia av karakteriseringen tillsammans med giltighetstid och karakteriseringsnummer till dig.
 4. När avfallet levereras till Sysav ska transportören uppge avfallets karakteriseringsnummer vid invägningen.

Transport av farligt avfall är starkt reglerat i lagstiftningen. Det krävs anmälan och ibland även tillstånd även vid små mängder farligt avfall så som elektronikavfall, lysrör och färg. 

Läs mer på Länsstyrelsens och Myndigheten för samhällskydd och beredskaps hemsidor eller kontakta våra kemister: 040 635 18 00 eller order.kemi@sysav.se

Transporter av förorenad jord ska alltid föranmälas.
Anmälan görs via kundservice på telefon 040-635 18 00. För mindre akuta ärenden kan anmälan även göras per epost till kundservice@sysav.se 

Detta ska du tänka på innan du lämnar livsmedelsavfall:

 1. Kontrollera vad som gäller för ditt avfall i sorteringsguiden, tex om det krävs förbokning eller särskild dokumentation.
 2. Hur livsmedlet är förpackat avgör hur det hanteras.
 3. Livsmedel på pall ska alltid föraviseras. Kontakta kundservice.
 4. Vid leverans av animaliska biprodukter kategori 3 ska handelsdokument medfölja.

Detta ska du tänka på innan du lämnar sekretessavfall. Hantering och inlämning ser olika ut beroende på den mängd sekretessmaterial som lämnas in.

 1. Tänk på att avfallet alltid ska vara paketerat i kartong eller säck.
 2. Om du har mindre mängd än 50 kg, kan du lämna sekretessavfallet på Sysavs djurkremering utan förbokning, vardagar kl 8-12.
 3. För mängder över 50 kilo måste en tidsbokning göras. Kontakta Sysavs kundservice för att boka tid. Tänk på att vara ute i god tid för att vara säker på att Sysav kan ta emot avfallet. Avfallet lämnas till Protectormottagningen vid kraftvärmeverket, Malmö.
 4. För snabbare och billigare hantering leverera på EUR-pall. Maxvikt är 250 kilo per kolli, maxhöjd 1,1 meter inklusive pall.
 5. Betalning sker med betalkort eller genom fakturering, om du är kreditprövad kund.
 6. Destruktionsintyg utfärdas vid förfrågan. 

På Sysavs anläggningar kan man betala med vågkort eller med betalkort på plats. 

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Om du är kund hos Sysav och vi hämtar ditt farliga avfall kan vi agera ombud, och sköta all inrapportering till Naturvårdsverket.

Läs mer