Gå till innehållet

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

En ny lag om spårbarhet av farligt avfall trädde i kraft den 1 november 2020. Detta innebär att Sysav inte längre kan ta emot farligt avfall från företag och verksamheter på återvinningscentraler utan kommer att hänvisa till utvalda återvinningsanläggningar.

Anledningen till detta är att det nya lagkravet bland annat innebär att du måste få ett kvitto på det du lämnar in och Sysav har en skyldighet som företag att rapportera in detta, något vi inte kan göra på återvinningscentralerna.

Detta påverkar inte våra privatkunder som även fortsättningsvis kommer kunna lämna farligt avfall på samma sätt som tidigare.  

Konsekvens av lagen
Den innebär att du som företag/företagare inte kan lämna följande avfallsslag på våra återvinningscentraler:

 • El-avfall, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier
 • Asbest
 • Tryckimpregnerat trä och slipers
 • Kemikalier

*Undantag gäller Måsalycke och Hedeskoga återvinningscentraler som kan ta emot farligt avfall mot en avgift. Företagare som kör farligt avfall till dessa återvinningscentraler ska kontakta personalen på plats. Observera att det inte går att lämna asbest på Måsalycke och inte kemikalier på Hedeskoga.

Avfallsslag Lämningsställe för respektive avfallsslag:
Batterier Anläggningen för farligt avfall, Malmö,
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Ljuskällor Anläggningen för farligt avfall, Malmö,
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Tryckimpregnerat trä
och slipers
Spillepeng avfallsanläggning, Malmö
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Asbest* Spillepeng avfallsanläggning, Malmö
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Vitvaror Anläggningen för farligt avfall, Malmö
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Elektronik Anläggningen för farligt avfall, Malmö,
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad

*Asbest lämnas senast kl. 15:30 dvs. 30 minuter innan stängning.

Vilka öppettider har de olika anläggningarna?
Öppettider och adresser 

Hur kan jag betala?
Det bästa är att ta kontakt med personalen i vågen när du kommer till avfallsanläggningen, så får du hjälp.

Läs mer om lagen och rapportering farligt avfall på Naturvårdsverket.se

Allmänna regler och anvisningar

 • Mängden avfall som lämnas får inte överstiga vad som normalt uppkommer i ett hushåll.
 • Farligt avfall kan inte lämnas.
 • Företag debiteras enligt gällande taxa.
 • Allt avfall ska sorteras.
 • Maxvikt på fordon är 3,5 ton.

Särskilda regler kring farligt avfall

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall och måste själva bekosta omhändertagande av det. Företag kan inte lämna farligt avfall på återvinningscentralen. Det finns strikta regler för transport av farligt avfall från verksamheter och de gäller både för små och för stora företag.

I övrigt gäller samma sorteringsanvisningar som för hushåll, vid oklarheter kontakta personalen.

Tillbaka till toppenUpp

Passersystem

Passersystemet som infördes under december 2019 på Sysavs återvinningscentraler för hushåll innebär att du är välkommen att lämna samma typ av avfall som tidigare. Det är däremot inte längre gratis att lämna in wellpapp, förpackningar (FTI) och elavfall. Företag, verksamheter och föreningar använder kundkort och betalar för alla besök.
Beställ kundkort

Hänvisningar för kostnadsfri inlämning

Tillbaka till toppenUpp

Detta kan företag lämna på återvinningscentralen

Sysav tar, mot betalning, emot följande typer av grovavfall i mindre mängder:

 • Trä, både målat och omålat (ej tryckimpregnerat)
 • Gips
 • Brännbart rest
 • Trädgårdsavfall
 • Sängar och soffor
 • Jord, sten, tegel och betong
 • Metall
 • Isolering och blåbetong
 • Wellpapp
 • Förpackningar (förpackningar av plast, papper, metall och glas, samt returpapper och tidningspapper)
Tillbaka till toppenUpp

Detta kan företag inte lämna på återvinningscentralen

Farligt avfall

Farligt avfall lämnas på Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö eller på Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof. För mer information, kontakta kundservice.

Elavfall

Elavfall kan lämnas på Anläggningen för för farligt avfall mot betalning. Efter den 1 november 2020 kan elavfall även lämnas på Hedeskoga och Måsalycke avfallsanläggningar mot betalning.
Kontakta alltid kundservice om du har stora mängder elavfall eller annat svårhantering material. 

Större mängder avfall

På grund av begränsat utrymme på återvinningscentralerna kan större mängder avfall inte lämnas. Större mängder avfall lämnas på Sysavs avfallsanläggningar eller på återvinningscentralen för företag.

Det finns ytterligare avfall som inte tas emot på återvinningscentralerna. För mer information, se respektive återvinningscentral.

Övrigt

VI TAR INTE EMOT GÖR SÅ HÄR ISTÄLLET
Asbest och eternit i större mängder. Sök på eternit i sorteringsguiden för mer information om hantering, priser och lämningsställen eller ring Sysavs kundservice 040-635 18 00.
Bilar, bildelar eller bildäck Kontakta en bilskrotfirma eller däckfirma
Gasoltuber, dykartuber mm Lämna till en återförsäljare
Sprängämnen och ammunition Lämna till polisen (ring först) 
Fyrverkerier Lämna till en återförsäljare 

 

Tillbaka till toppenUpp

Därför kostar det för företag

Kostnaden för omhändertagandet av huvuddelen av allt avfall som uppstår i hushållet omfattas av den avfallstaxa alla hushåll betalar. Så är det inte för företag, verksamheter eller föreningar. Dessa betalar för det avfall som lämnas.

Lagstiftningen skiljer sig åt

Också lagstiftningen är olika för hushåll och företag. Det gäller särskilt det farliga avfallet. Det finns strikta regler för transport av farligt avfall från verksamheter och de gäller lika mycket för små som för stora företag.

Tillbaka till toppenUpp

Fordon får ej överskrida 3,5 ton

På återvinningscentralerna får fordonets totalvikt inte överskrida 3,5 ton. Om fordonet överskrider maxvikt, hänvisas kunden till återvinningscentralen för företag i Malmö, eller till någon av avfallsanläggningarna i Ystad, S:t Olof eller Trelleborg.

Tillbaka till toppenUpp

Så fungerar betalningen

återvinningscentraler för hushåll kan man betala på följande sätt - med kundkort och betalning mot faktura eller med betalkort på plats. De gamla företagskupongerma gäller inte längre som betalning på plats på en återvinningscentral.

Betalning och priser - läs mer här

Beställ kundkort

Tänk på att kundkort inte gäller som betalning på våra avfallsanläggningar, återvinningscentralen för företag, eller på anläggningen för farligt avfall.

Tillbaka till toppenUpp

Kom ihåg körkortet

Du som privatperson använder körkortet för att öppna bommen på återvinningscentralen. Företag använder kundkort.

Särskild återvinningscentral för företag

För företag finns en särskild återvinningscentral på Spillepengs avfallsanläggning i Malmö. Här lämnas sorterat grovavfall (ej farligt avfall eller elavfall).

Läs mer

Kontakta kundservice