Gå till innehållet

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Tjänsten Sysav Protector garanterar säkert omhändertagande av känsligt avfall. Vi hanterar allt från stora sjukhus till mindre verksamheter som apotek, skönhetssalonger och tatueringsstudior. 

Kliniskt avfall klassas som farligt avfall därför krävs särskilda tillstånd och utbildade chaufförer. Sysav har alla tillstånd som krävs samt egna utbildade chaufförer.
Du kan välja mellan att beställa hämtning vid enstaka tillfällen eller att ha regelbunden hämtning.

Mer om tjänsten Sysav Protector

Sysav Protector

  • Godkända emballage och behållare
  • ADR-utrustade bilar 
  • Utbildade chaufförer 
  • Säker destruktion
  • All dokumentation

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

camilla_nordahl.jpg

Camilla Nordahl

Avfallsrådgivare kliniskt avfall och sekretess