Gå till innehållet

Jag önskar rådgivning

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Tjänsten Sysav Protector garanterar säkert omhändertagande av känsligt avfall. Vi hanterar allt från stora sjukhus till mindre verksamheter som apotek, skönhetssalonger och tatueringsstudior. 

Kliniskt avfall klassas som farligt avfall därför krävs särskilda tillstånd och utbildade chaufförer. Sysav har alla tillstånd som krävs samt egna utbildade chaufförer.
Du kan välja mellan att beställa hämtning vid enstaka tillfällen eller att ha regelbunden hämtning.

Mer om tjänsten Sysav Protector

Sysav Protector

  • Godkända emballage och behållare
  • ADR-utrustade bilar 
  • Utbildade chaufförer 
  • Säker destruktion
  • All dokumentation

Case

APL

Cirkulär ekonomi handlar om ett helhetstänk och smarta lösningar för avfallshantering.

– Zeljko Tucak, hållbarhetschef på APL.

Kort om företaget

APL är tillverkare av extemporeläkemedel med samhällsuppdraget att utveckla och anpassa individanpassade läkemedel.

Utmaning

Läkemedel som blivit fel i produktionen, ej kvalitetsgodkända råvaror samt råvaror med passerat utgångsdatum måste APL enligt regelverk kassera. Det kemiska avfallet behöver transporteras och tas om hand om på ett säkert sätt.

Lösning

Sysav hanterar hela avfallsprocessen från rådgivning till märkning och transportstatistik, med målet av minimera avfallet och optimera hela avfalls- och materialflödet. En tät dialog mellan APL och Sysav kring miljöförbättringar är avgörande för resultatet.

Resultat

I över 15 år har Sysav hjälpt APL att utveckla mer hållbara processer med målet att minska andelen brännbart avfall, öka återvinningen och få en effektivare produktion.

Läs hela intervjun

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

camilla_nordahl.jpg

Camilla Nordahl

Avfallsrådgivare kliniskt avfall och sekretess