Gå till innehållet

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Vi sluter cirklar när livsmedel kasseras

Sysav kan ta emot de flesta typer av livsmedelsavfall. I vår anläggning behandlas avfallet för att kunna bli biogas och biogödsel. 

Vi erbjuder kunskap och rådgivning i frågor som rör avfall från livsmedelsindustrier och grossister.

Till våra rådgivare kan företag vända sig med frågor kring exempelvis sortering, insamling, leveransvillkor och kvalitetssäkring samt mottagning och behandling av livsmedelsavfallet. I tjänsten ingår också statistik över lämnade avfallsmängder.

Sysav kan behandla    

  • Pumpbart livsmedelsavfall
  • Livsmedelsavfall med eller utan konsumentförpackning
  •  Livsmedelsavfall på pall
  • Fast förpackat livsmedel på pall
  • Fettavskiljarslam

Case

Ingelsta Kalkon

Utmaningen är att hitta en kostnadseffektiv lösning, trots att vi sällan använder oss av tjänsten.

– Jenny Bordui, hållbarhets- och kvalitetsansvarig

Kort om företaget

Skånska Ingelsta Kalkon producerar kvalitetslivsmedel av kalkon från svenska råvaror.

Utmaningen 

När varumärkesprodukter i fryslagret närmar sig bästföredatum tvingas Ingelsta Kalkon ibland kassera dem. Eftersom det rör sig om livsmedel gäller särskilda regler för hanteringen av avfallet. 

Lösning

Sysav skräddarsyr en lösning och hanterar hela kasseringsprocessen, från hämtning i fryslagret till eventuell destruktion.

Resultat

Trots att Ingelsta Kalkon relativt sällan utnyttjar tjänsten kan Sysav genom sin erfarenhet och sitt kontaktnät ta fram en kostnadseffektiv helhetslösning.

Läs hela intervjun

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Anna_maria_hakansson.png

Anna-Maria Håkansson

Avfallsrådgivare Sysav®Total, livsmedelsavfall och farligt avfall