Gå till innehållet

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Vi sluter cirklar när livsmedel kasseras

Sysav kan ta emot de flesta typer av livsmedelsavfall. I vår anläggning behandlas avfallet för att kunna bli biogas och biogödsel. 

Vi erbjuder kunskap och rådgivning i frågor som rör avfall från livsmedelsindustrier och grossister.

Till våra rådgivare kan företag vända sig med frågor kring exempelvis sortering, insamling, leveransvillkor och kvalitetssäkring samt mottagning och behandling av livsmedelsavfallet. I tjänsten ingår också statistik över lämnade avfallsmängder.

Sysav kan behandla    

  • Pumpbart livsmedelsavfall
  • Livsmedelsavfall med eller utan konsumentförpackning
  •  Livsmedelsavfall på pall
  • Fast förpackat livsmedel på pall
  • Fettavskiljarslam

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Anna_maria_hakansson.png

Anna-Maria Håkansson

Avfallsrådgivare Sysav®Total, livsmedelsavfall och farligt avfall