Gå till innehållet

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Vi tar hand om allt avfall från din byggarbetsplats

Tjänsten Sysav Total är ett heltäckande system för byggföretagens avfallshantering. Varje byggarbetsplats knuten till Sysav Total besöks av våra avfallsrådgivare för att tillsammans med ansvariga på plats diskutera hur sorteringen kan göras på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Sysav utarbetar därefter ett anpassat avfallsflöde för arbetsplatsen.

Läs mer om Sysav Total

Komplett lösning för byggavfall

  • En och samma kontaktperson
  • Rådgivning
  • Skräddarsydda lösningar
  • Hämtning och transport av avfall
  • Samlad faktura
  • Statistik

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

senat_memedoski.jpg

Sénat Memedoski

Avfallsrådgivare för Sysav®Total, farligt avfall och byggavfall