Gå till innehållet

Verkstad

I verkstäder förekommer många typer av avfall och material som kräver specialhantering och dokumentation. Sysav är experter på farligt avfall och optimering av utrymmen, och ser till att din verkstad uppfyller alla lagkrav.

Läs mer

Tillverkning

Alla typer av spill och restmaterial är resurser som kan och bör återvinnas. Våra rådgivare hjälper tillverkande industrier att maximera återvinning och hitta värden i avfallet.

Läs mer

Bygg & rivning

En väl fungerande byggarbetsplats kräver effektiva lösningar för återvinning. Det ska vara praktiskt och anpassningsbart. Sysav erbjuder skräddarsydda helhetslösningar

Läs mer

Sjukvård

I vården uppstår avfall som kan vara en risk för både människor och miljö. Sysav tar säkert hand om kliniskt, biologiskt och smittförande avfall, läkemedel och naturligtvis allt annat avfall som uppstår i verksamheten.

Läs mer

Livsmedel

Livsmedelsavfall som behandlas biologiskt blir till biogas och biogödsel, två produkter som passar väl in i en cirkulär ekonomi. Sysav erbjuder rådgivning, mottagning och behandling.

Läs mer