Gå till innehållet
 
Se våra avtalstjänster för olika avfall
Avfall Sorteras som Lämnas till
Asbesthaltig isolering Asbesthaltigt avfall
Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Asbest Asbesthaltigt avfall
Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Eternit Asbesthaltigt avfall
Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Asbestkontaminerat byggavfall Asbesthaltigt avfall
Asbestkontaminerat avfall (>10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Luftkanal (eternit) Asbesthaltigt avfall
Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Balkonglådor (eternit) Asbesthaltigt avfall
Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Fönsterbänkar (eternit) Asbesthaltigt avfall
Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Eternittak Asbesthaltigt avfall
Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Eternitavfall Asbesthaltigt avfall
Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Eternitskiva Asbesthaltigt avfall
Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Eternitrör Asbesthaltigt avfall
Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Minerit Övriga avfall
Mineralbaserad fasadbeklädnad
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Fibercementskiva Övriga avfall
Mineralbaserad fasadbeklädnad
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Cembonit Övriga avfall
Mineralbaserad fasadbeklädnad
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.