Gå till innehållet
 
Avfall Sorteras som Lämnas till
Salt Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Salter Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Sandwichelement Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Sanitetsprodukter av keramiskt material porslin (tvättställ toalettstol bidé) Inerta material
Blandat inert
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Scanner Elektronikavfall och ljuskällor
Diverse övrigt elektronikavfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Schaktmaterial blandade fraktioner(jord, lera, sand, grus, makadam) Inerta material
Schaktmassor
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Trelleborgs avfallsanläggning
Schaktmaterial rena monofraktioner (jord, lera, sand, grus, makadam) Inerta material
Schaktmassor
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Trelleborgs avfallsanläggning
Sekretessavfall (dokument) Sekretessavfall
Sekretesspapper
Kontakta kundservice
Sekretesspapper Sekretessavfall
Sekretesspapper
Kontakta kundservice
Siporex Inerta material
Lättbetong
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Trelleborgs avfallsanläggning
Skalpell Kliniskt avfall
Smittförande avfall
Kontakta kundservice
Skrivare Elektronikavfall och ljuskällor
Diverse övrigt elektronikavfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Skrivartoner Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Skrot Metall
Skumgummi (max 1 m långt) Brännbart avfall
Brännbart avfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Skumgummi (max 2,5 lång) Brännbart avfall
Större brännbart avfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Trelleborgs avfallsanläggning
Skärande avfall Kliniskt avfall
Smittförande avfall
Kontakta kundservice
Slakteriavfall Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Slam från oljeavskiljare Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Slipers Trä
Impregnerat trä
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Smink Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Smittförande avfall Kliniskt avfall
Smittförande avfall
Kontakta kundservice
Småbatterier Batterier
Småbatterier
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Soffa (med resår) Blandat och gips/mineralull/resårmöbler
Blandat MED gips/mineralull/resår
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Soffa (utan resår) Blandat och gips/mineralull/resårmöbler
Blandat UTAN gips/mineralull/resår
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Spackel (ohärdat) Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Spannmål Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Spillolja Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Spillvatten Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Spis Elektronikavfall och ljuskällor
Vitvaror
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Spis (gas) Metall
Skrot
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Spisfläkt Elektronikavfall och ljuskällor
Vitvaror
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Spishäll Elektronikavfall och ljuskällor
Vitvaror
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Sprayburk Färg- och limavfall
Aerosoler (sprayburkar)
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Sprayburkar Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Spruta Kliniskt avfall
Smittförande avfall
Kontakta kundservice
Spånskiva Trä
Målat eller limmat trä
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Startbatterier (Litium) Batterier
Litiumbatterier
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Stationära batterier (bly) Batterier
Stationära blybatterier
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Sten Inerta material
Blandat inert
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Stenull Blandat och gips/mineralull/resårmöbler
Mineralull
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Stereo Elektronikavfall och ljuskällor
Diverse övrigt elektronikavfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Stickande avfall Kliniskt avfall
Smittförande avfall
Kontakta kundservice
Stinksotsangripen gröda Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Sträckfilm Plast
Mjukplast LDPE
Kontakta kundservice
Stubbe Park- och trädgårdsavfall
Blandat park - och trädgårdsavfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Trelleborgs avfallsanläggning
Stål Metall
Stånds Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Ställningsplank (ej Haki) Trä
Målat eller limmat trä
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Större brännbart avfall Brännbart avfall
Större brännbart avfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Trelleborgs avfallsanläggning
Stötfångare Plast
Hårdplast HDPE/PP
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Sågspån Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Säng Blandat och gips/mineralull/resårmöbler
Blandat MED gips/mineralull/resår
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.