Gå till innehållet
 
Avfall Sorteras som Lämnas till
Pallkrage Trä
Rent trä
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Pallkrage (behandlade) Trä
Målat eller limmat trä
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Pallsvep Plast
Mjukplast LDPE
Kontakta kundservice
Parkett Trä
Målat eller limmat trä
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Parkslide Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Parkslide med jord Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
PCB (Polyklorerade bifenyler) Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Perfluorerade ämnen Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Perfluoroktansyra Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Planglas (armerat) Glas
Planglas
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Planglas (färgat) Glas
Planglas
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Planta Park- och trädgårdsavfall
Komposterbart park- och trädgårdsavfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Plastbobiner Plast
Hårdplast HDPE/PP
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Plastburkar Plast
Hårdplast HDPE/PP
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Plastdunkar Plast
Hårdplast HDPE/PP
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Plastfolie Brännbart avfall
Brännbart avfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Plasthinkar Plast
Hårdplast HDPE/PP
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Plastmöbler Plast
Hårdplast HDPE/PP
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Plastpallar Plast
Hårdplast HDPE/PP
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Plaströr (PE) Plast
Plaströr PE/PP
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Plaströr (PP) Plast
Plaströr PE/PP
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Plaströr (PVC) Plast
Plaströr PVC
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Plasttunnor Plast
Hårdplast HDPE/PP
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Plyfaskivor Trä
Målat eller limmat trä
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Plywood Trä
Målat eller limmat trä
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Plåtfat (tomt) Metall
Skrot
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Plåtskåp Metall
Skrot
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Polish Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Polyetenrör Brännbart avfall
Brännbart avfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Polypropen Plast
Hårdplast HDPE/PP
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Polyuretanskum (härdat) Brännbart avfall
Brännbart avfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Polyvinylklorid Plast
Plaströr PVC
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Poolkemikalie Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Porslin Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Portabel ac Elektronikavfall och ljuskällor
Kyl/frys
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
PP Plast
Hårdplast HDPE/PP
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Pumpbart livsmedelsavfall Livsmedelsavfall
Pumpbart livsmedelsavfall
Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall
Pärmar Brännbart avfall
Brännbart avfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.