Gå till innehållet
 
Avfall Sorteras som Lämnas till
Lacknafta Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Laminatgolv (max 1 m långt) Brännbart avfall
Brännbart avfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Laminatgolv (max 2,5 långt) Brännbart avfall
Större brännbart avfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Trelleborgs avfallsanläggning
Laminerat trä Trä
Målat eller limmat trä
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Laptop Elektronikavfall och ljuskällor
Diverse övrigt elektronikavfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Lasertoner Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Lastbilsdäck Övriga avfall
Däck från fordon (tas ej emot)
Latrin Övriga avfall
Fekalier från människa (tas ej emot)
Kontakta kommunen
LDPE Plast
Mjukplast LDPE
Kontakta kundservice
Leca Inerta material
Lättbetong
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Trelleborgs avfallsanläggning
LED-lampor Elektronikavfall och ljuskällor
Lysrör och ljuskällor
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Linolja Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Litiumbatterier Batterier
Litiumbatterier
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Litiumjonbatterier Batterier
Litiumbatterier
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Livsmedelsavfall i container Livsmedelsavfall
Livsmedelsavfall i container
Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall
Ljudanläggning Elektronikavfall och ljuskällor
Diverse övrigt elektronikavfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Luftkanal (eternit) Asbesthaltigt avfall
Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Lysrör Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Lysrör Elektronikavfall och ljuskällor
Lysrör och ljuskällor
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Lågenergilampor Elektronikavfall och ljuskällor
Lysrör och ljuskällor
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Lågkalorifärg Färg- och limavfall
Färg, flytande <20 MJ/kg
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Lågradioaktivt avfall Kliniskt avfall
Lågradioaktivt avfall
Kontakta kundservice
Läkemedel Kliniskt avfall
Läkemedelsavfall
Kontakta kundservice
Läkt Trä
Målat eller limmat trä
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Lättbetong Inerta material
Lättbetong
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Trelleborgs avfallsanläggning
Lösningsmedel Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Löv Park- och trädgårdsavfall
Komposterbart park- och trädgårdsavfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.