Gå till innehållet
 
Avfall Sorteras som Lämnas till
Halm Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Halmbal Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Halogenlampor Elektronikavfall och ljuskällor
Lysrör och ljuskällor
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Handfat av metall Metall
Skrot
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Handfat av porslin keramik Inerta material
Blandat inert
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Handlingar Sekretessavfall
Sekretesspapper
Kontakta kundservice
Harts Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
HDPE Plast
Hårdplast HDPE/PP
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Hudkräm Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Hudlotion Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Hudsalvor Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Hundlatrin Övriga avfall
Hundlatrin
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Hussvampssmittat avfall Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Hyvelspån Brännbart avfall
Brännbart avfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Hårfärgningsmedel Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Häckklipp Park- och trädgårdsavfall
Komposterbart park- och trädgårdsavfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Hästgödsel Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Högdensitetspolyeten Plast
Hårdplast HDPE/PP
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Högkalorifärg Färg- och limavfall
Färg, flytande >20MJ/kg
Sysavs anläggning för farligt avfall
Högtalare Elektronikavfall och ljuskällor
Diverse övrigt elektronikavfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Hörlurar Elektronikavfall och ljuskällor
Diverse övrigt elektronikavfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.