Gå till innehållet
 
Avfall Sorteras som Lämnas till
Fallfrukt Park- och trädgårdsavfall
Komposterbart park- och trädgårdsavfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Fast eller flytande livsmedelsavfall (glasförpackning) Livsmedelsavfall
Livsmedelsavfall förpackat i glas eller konservburk
Kontakta kundservice
Fast förpackat livsmedelsavfall på pall Livsmedelsavfall
Fast förpackat livsmedelsavfall på pall
Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall
Fast livsmedelsavfall (metallförpackning) Livsmedelsavfall
Livsmedelsavfall förpackat i glas eller konservburk
Kontakta kundservice
Fekalier från människa Övriga avfall
Fekalier från människa (tas ej emot)
Kontakta kommunen
Fenderdäck Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Fernissa Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Fett fast Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Fett flytande Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Fettavskiljarslam ej kvalitetssäkrat Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Fettavskiljarslam kvalitetssäkrat Livsmedelsavfall
Kvalitetssäkrat fettavskiljarslam
Kontakta kundservice
Fibercementskiva Övriga avfall
Mineralbaserad fasadbeklädnad
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Fiberdukter Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Fibergips Blandat och gips/mineralull/resårmöbler
Gips
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Flygaska Övriga avfall
Aska
Kontakta kundservice
Flyghavre Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Flytande livsmedelsavfall (metallförpackning) Livsmedelsavfall
Flytande förpackat livsmedelsavfall på pall
Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall
Flytande livsmedelsavfall (plastförpackning) Livsmedelsavfall
Flytande förpackat livsmedelsavfall på pall
Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall
Fogmassa (ohärdad) Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Fogskum (aerosol) Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Fogskum (uthärdat) Brännbart avfall
Brännbart avfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Fogskumaerosoler Färg- och limavfall
Fogskumaerosoler
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Formvirke Trä
Målat eller limmat trä
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Fosfat Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Frigolit Brännbart avfall
Brännbart avfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Frityrolja i fat Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Frityrolja i plastdunk Livsmedelsavfall
Flytande förpackat livsmedelsavfall på pall
Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall
Frysbox Elektronikavfall och ljuskällor
Kyl/frys
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Frysskåp Elektronikavfall och ljuskällor
Kyl/frys
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Fyrverkeripjäs Övriga avfall
Explosiva avfall (tas ej emot)
Polisen
Återförsäljare
Fågelspillning Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Fårull Brännbart avfall
Brännbart avfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Fåtölj (med resår) Blandat och gips/mineralull/resårmöbler
Blandat MED gips/mineralull/resår
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Färg <20MJ/kg Färg- och limavfall
Färg, flytande <20 MJ/kg
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Färg >20MJ/kg Färg- och limavfall
Färg, flytande >20MJ/kg
Sysavs anläggning för farligt avfall
Färg, flytande, högt värmevärde Färg- och limavfall
Färg, flytande >20MJ/kg
Sysavs anläggning för farligt avfall
Färg, flytande, lågt värmevärde Färg- och limavfall
Färg, flytande <20 MJ/kg
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Färg, vattenbaserad Färg- och limavfall
Vattenbaserad färg
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Färgaerosoler Färg- och limavfall
Aerosoler (sprayburkar)
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall
Färgavfall Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Färgburk Färg- och limavfall
Färg, burk och dunkar
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Färgdunk Färg- och limavfall
Färg, burk och dunkar
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Färgpatron Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Fönsterbåge (metall, utan glas) Metall
Skrot
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Fönsterbåge (trä med glas) Blandat och gips/mineralull/resårmöbler
Blandat UTAN gips/mineralull/resår
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Fönsterbåge (trä, utan glas) Trä
Målat eller limmat trä
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag
Trelleborgs avfallsanläggning
Fönsterbänkar (eternit) Asbesthaltigt avfall
Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Förorenad jord Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Förorenat schaktmaterial (monofraktioner eller blandade fraktioner) Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Förstärkare Elektronikavfall och ljuskällor
Diverse övrigt elektronikavfall
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.