Gå till innehållet
 
Avfall Sorteras som Lämnas till
Absorberande medel Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Absorbermedel (förbrukat) Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Aceton Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Aerosoler Färg- och limavfall
Aerosoler (sprayburkar)
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö
Airbag Övriga avfall
Explosiva avfall (tas ej emot)
Polisen
Återförsäljare
Aircondition Elektronikavfall och ljuskällor
Kyl/frys
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö
Aktivt kol Övriga avfall
Utredningsavfall
Kontakta kundservice
Akupunkturnålar Kliniskt avfall
Smittförande avfall
Kontakta kundservice
Alkaliska batterier Batterier
Småbatterier
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö
Aluminium Metall
Blandskrot
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Ammunition Övriga avfall
Explosiva avfall (tas ej emot)
Polisen
Återförsäljare
Arkivskåp (metall) Metall
Blandskrot
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Arkivskåp (spånskiva) Trä
Trä, målat/limmat
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Arkivskåp (trä) Trä
Trä, målat/limmat
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Armerad betong Inerta material
Betong
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Återvinningscentral för företag i Malmö
Trelleborgs avfallsanläggning
Asbest Asbesthaltigt avfall
Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Asbesthaltig isolering Asbesthaltigt avfall
Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Asbestkontaminerat byggavfall Asbesthaltigt avfall
Asbestkontaminerat avfall (>10% brännbart)
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Asfalt och asfaltfräs (PAH halt <300 mg/kg) Inerta material
Asfalt
Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad
Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof
Trelleborgs avfallsanläggning
Asfalt och asfaltfräs (PAH-halt >300 mg/kg) Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Aska Övriga avfall
Aska
Kontakta kundservice
Avfettningsmedel Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice
Avföring från människa Övriga avfall
Fekalier från människa (tas ej emot)
Kontakta kommunen
Avkalkningsmedel Övriga avfall
Övrigt farligt avfall
Kontakta kundservice

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.