Gå till innehållet
 

Tegel

Tegelmassor från rivning av byggnader och konstruktioner.

Avfallsprodukt

Mt-0073 Tegel
Mt-0972 Inert material - FÅVC (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Tips

Efterfrågan på begagnat byggmaterial ökar. Tegel och takpannor är några exempel på byggnadsmaterial som kan användas på nytt istället för att bli avfall. Se Malmö Återbyggdepå.

Pris

Se aktuell prislista

Vad händer sen?

Materialåtervinning

Tegel tillhör Inerta material

Tips

Efterfrågan på begagnat byggmaterial ökar. Tegel och takpannor är några exempel på byggnadsmaterial som kan användas på nytt istället för att bli avfall. Se Malmö Återbyggdepå.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.