Gå till innehållet
 

Litiumbatterier

Handhållna litiumjonbatterier ska sorteras ut från övriga batterier och lämnas in separat.

Tänk på...

Batterier klassas ofta som farligt gods.

Har du stora mängder batterier – kontakta kundservice före leverans till Sysav för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Exempel

Startbatterier, elcykelbatterier, laptopbatterier och andra litium- och litiumjonbatterier av större modell från t.ex. borrmaskiner eller andra verktyg.

Får ej innehålla

  • Andra typer av batterier
  • Elavfall eller andra typer av avfall
  • Knappcellsbatterier och andra små litiumbatterier (sorteras som småbatterier)

Tips

Vill ditt företag få batterier hämtade? Kontakta Sysavs kundservice på 040-635 1800 för kostnadsförslag.

Leveranskrav

Batterierna ska vara hela och rena när de lämnas till Sysav. Har du batterier som är förorenade, sönderdelade eller svåridentifierbara, kontakta Sysavs kundservice innan avlämning.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se. 

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Återvinning av litiumbatterier

Batterier transporteras till en anläggning där de sorteras efter det kemiska innehållet. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Exempel på ämnen som återvinns ur batterier är kadmium och nickel men även metallhöljet runt batterierna återvinns. Kvicksilver som finns i en del batterier håller på att fasas ut och går till slutförvaring.

Litiumbatterier tillhör Batterier

Tänk på...

Batterier klassas ofta som farligt gods.

Har du stora mängder batterier – kontakta kundservice före leverans till Sysav för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.