Gå till innehållet
 

Litiumbatterier

Litium- och litiumjonbatterier tyngre än 3 kg ska sorteras ut från övriga batterier och lämnas in separat.

Tänk på...

Batterier ofta klassas som farligt gods.

Har du stora mängder batterier – kontakta kundservice före leverans till Sysav för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Exempel

Startbatterier, elcykelbatterier och andra litium- och litiumjonbatterier av större modell.

Får ej innehålla

  • Andra typer av batterier
  • Elavfall eller andra typer av avfall

Tips

Vill ditt företag få batterier hämtade? Kontakta Sysavs kundservice på 040-635 1800 för kostnadsförslag.

Leveranskrav

Batterierna ska vara hela och rena när de lämnas till Sysav. Har du batterier som är förorenade, sönderdelade eller svåridentifierbara, kontakta Sysavs kundservice innan avlämning.

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall

Sysavs anläggning för farligt avfall ligger i Malmö.

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Litiumbatterier tillhör Batterier

Tänk på...

Batterier ofta klassas som farligt gods.

Har du stora mängder batterier – kontakta kundservice före leverans till Sysav för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.