Gå till innehållet
 

Litiumbatterier

Handhållna litiumjonbatterier ska sorteras ut från övriga batterier och lämnas in separat.

Tänk på...

Batterier klassas ofta som farligt gods.

Har du stora mängder batterier – kontakta kundservice före leverans till Sysav för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Exempel

Startbatterier, elcykelbatterier, laptopbatterier och andra litium- och litiumjonbatterier av större modell från t.ex. borrmaskiner eller andra verktyg.

Får ej innehålla

  • Andra typer av batterier
  • Elavfall eller andra typer av avfall

Tips

Vill ditt företag få batterier hämtade? Kontakta Sysavs kundservice på 040-635 1800 för kostnadsförslag.

Leveranskrav

Batterierna ska vara hela och rena när de lämnas till Sysav. Har du batterier som är förorenade, sönderdelade eller svåridentifierbara, kontakta Sysavs kundservice innan avlämning.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se. 

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Litiumbatterier tillhör Batterier

Tänk på...

Batterier klassas ofta som farligt gods.

Har du stora mängder batterier – kontakta kundservice före leverans till Sysav för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.