Gå till innehållet
 

Lågradioaktivt avfall

Lågradioaktivt sjukhusavfall vars strålningsdos underskrider gränsvärdena i SSMFS 2018:3 (bilaga 1, kolumn 3).

Leveranskrav

Typgodkänd förpackning ska vara försedd med:

  • Etikett för joniserande strålning
  • Uppgift om avsändare
  • Uppgift om aktiv nuklid och aktivitet (samtliga måste anges)

Hantering ska ske enligt SSMFS 2018:1 (kapitel 5, §11).

Läs mer om Sysavs mottagning av kliniskt avfall.

Lämnas till

Kontakta kundservice

Detta avfall måste tas hand om på ett speciellt sätt. Kontakta vår kundservice för att få hjälp med ditt avfall. 
Öppettider och kontaktuppgifter kundservice företag

Vad händer sen?

Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk. 

Lågradioaktivt avfall tillhör Kliniskt avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.