Gå till innehållet
 

GMM (genetiskt modifierade mikroorganismer)

GMM, Genetiskt modifierade mikroorganismer är mikroorganismer vars genetiska material har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig rekombination.

Avfallsprodukt

Mt-0341 Genmodifierat avfall, GMM

Leveranskrav

Sysav kan endast ta endast emot GMM-avfall från F- och L- verksamheter. Vi kan ta emot maximalt 55x30 liter per dag.

Lämnas till

Sysav Protector

Vad händer sen?

Förbränning av kliniskt avfall och sekretess

Kliniskt avfall och sekretessavfall tas emot via särskild mottagningar vid vårt avfallskraftvärmeverk i Malmö. Avfallet förbränns sedan och energin i materialet tas tillvara i form av el och fjärrvärme.

GMM (genetiskt modifierade mikroorganismer) tillhör Kliniskt avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.