Gå till innehållet
wellpapp_atervinning_549x284.jpg

Produkter

Sysav Industri AB erbjuder en mängd produkter i form av återvunnet material.

Vi eftersträvar långsiktiga affärsrelationer både vid försäljning inrikes och för export. Vi kan skräddarsy rätt material efter kundbehov, så att det passar just er process.

metall_566x140.jpg

Metaller

Sysav tar emot järn- & metallskrot från våra kommuninvånare, företag och industrier.

Med modern teknik sorteras olika järn- och metallfraktioner fram ur vårt blandade avfall på våra anläggningar.

Från vår nya anläggning för slaggsortering på Spillepeng i Malmö sorteras både s.k. slaggskrot (Fe) och non ferrous (NF) i rena fraktioner och i olika storlekar.

 • Kommunskrot
 • Blandskrot
 • Metaller
 • Kabel
 • Blybatterier
 • Slaggskrot (Fe)
 • NF-metaller från slaggsortering
 • Rostfritt från slaggsortering

Kontaktperson: Magnus Svensson

magnus svensson 270x190.png

Magnus Svensson

Affärs- och marknadsutvecklingschef

Tillbaka till toppenUpp
plast_566x140.jpg

Plast

Sysav har flera återvinningsflöden för plaster. Sysavs mål är att öka materialåtervinningen av plaster så att fler produkter kan tillverkas av återvunnet material.  

Sysav Industri kan ta emot olika typer av plaster, exempelvis:  

Plastfilm

 • 98/2
 • 90/10 
 • 80/20 
 • 50/50 

 

Hårdplast

 • HDPE 
 • PP 
 • PS 
 • PVC 

På Spillepengen i Malmö görs en sortering av olika plasttyper ur vårt blandade industriavfall.  

Vi tar gärna emot mixade flöden av plaster från olika verksamheter. Vid komplexa sammansatta produkter av flera olika plasttyper, var vänlig att kontakta vår kundservice för rådgivning.  

Kontaktperson: Stefan Poldrugac

stefan poldrugac 270x190.png

Stefan Poldrugac

Affärsutvecklare

Tillbaka till toppenUpp
trä_566x140.jpg

Trä

Sysav tar emot träavfall från våra kommuninvånare, företag och industrier.

Av detta produceras s.k. RT-flis som används för återvinning i olika fraktioner.

Utsorterbara träpallar skickas för ev. reparation och återbruk.

 • Färgat RT-flis (A2) används huvudsakligen som bränsle i fliseldningsverk men också för tillverkning av spånskivor och dylika produkter.
 • Ofärgat RT-flis (A1) används som bränsle i fliseldningsverk men kan också användas för framställning av biokol. 
 • Pallhantering

Kontaktperson: Olof Löfgren

olof lovgren 270x190.png

Olof Löfgren

Affärsutvecklare

Tillbaka till toppenUpp
well_566x140.jpg

Papper

Vi tar emot papper från våra kommuninvånare, företag och industrier. Vi erbjuder marknaden papper i olika kvalitéer t.ex. wellpapp och kontorspapper.

Kontaktperson: Olof Löfgren

 
olof lovgren 270x190.png

Olof Löfgren

Affärsutvecklare

Tillbaka till toppenUpp

Slaggrus

Askan från vårt förbränningsverk processas i vår toppmoderna anläggning för utsortering av metaller. Metaller utvinns ner till en storlek av 0,5 mm. 

Efter att metallerna avlägsnats återstår den s.k. slaggrusen, som är ett bärande fyllnadsmaterial för tex vägbygge, parkeringsytor och andra konstruktionsändamål. 

helcio de lima 270x190.png

Helcio Apgaua

Affärsutvecklare/Business Developer

Tillbaka till toppenUpp

Gips

Materialåtervinning av gips innebär att jungfruligt gips ersätts med använt återvunnet gips som sorterats efter sina egenskaper. 

Kontaktperson: Helcio de Lima 

Tillbaka till toppenUpp
spillolja.jpg

Olja

Vi tar emot spillolja från våra kommuninvånare, företag och industrier. Oljan tas om hand, raffineras och används för att tillverka nya basoljor.  

Kontaktperson: Olof Löfgren 

olof lovgren 270x190.png

Olof Löfgren

Affärsutvecklare

Tillbaka till toppenUpp

Slurry/matavfall

Insamlat mat- och livsmedelsavfall förbehandlas till en så kallad slurry som används i en biogasanläggning för produktion av biogödsel och biogas. Biogödseln används av lantbrukare som gödning på åkermark och biogasen används bl.a. som drivmedel för fordon.  

Kontaktperson: Katarina Hansson 

katarina hansson 270x190.png

Katarina Hansson

Affärsutvecklare, avfallsrådgivare Sysav®Bioretur

Tillbaka till toppenUpp
grot566.jpg

Biobränsle

Vid siktning av våra kompostmadrasser och kompoststrängar uppstår en fraktion med krossat biobränsle (den grova delen som blir över efter siktning av kompostjorden), lämpligt att använda som bränsle i energianläggning 

Kontaktperson: Katarina Hansson 

katarina hansson 270x190.png

Katarina Hansson

Affärsutvecklare, avfallsrådgivare Sysav®Bioretur

Tillbaka till toppenUpp
tyg566.jpg

Textil

Från vår textilsorteringsanläggning Siptex kan vi erbjuda sorterad textil, anpassad för olika återvinningsprocesser. Sysav tar emot olika typer av textil för sortering, och producerar kvalitativa råvarumaterial till textilproducenter. 

Läs mer om Siptex 

Kontaktperson: Stefan Poldrugac 

stefan poldrugac 270x190.png

Stefan Poldrugac

Affärsutvecklare

Anna Vilén

Marknadskommunikatör

Tillbaka till toppenUpp
jord566.jpg

Kompostjord

Vi tar samlar in trädgårdsavfall från våra kommuninvånare och företag. 

Trädgårdsavfallet komposteras i så kallade madrasser eller i sträng. 

När komposteringsprocessen är färdig siktar vi fram färdig kompostjord, kallad grönkompost i olika storlekar. Grönkompost används som jordförbättringsmedel eller ingår som råvara i färdig planteringsjord.  

Siktstorlekarna är: 

 • 0-10 mm
 • 0-20 mm
 • 0-40 mm

Kontaktperson: Katarina Hansson

katarina hansson 270x190.png

Katarina Hansson

Affärsutvecklare, avfallsrådgivare Sysav®Bioretur