På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Grönkompost

Den certifierade grönkomposten passar för jordförbättring och gödsling, naturligt återvunnen på Sysav. Säljs i lösvikt.

Användning

Sysavs certifierade grönkompost fungerar ypperligt som jordförbättring i trädgården. Komposten hjälper till att höja mullhalten, vilket är positivt oavsett om du har lerjord eller sandjord. Grönkomposten är rik på nyttiga mikroorganismer och skapar en frisk och levande jord.

Grönkompost måste alltid blandas ut, annars riskerar man att skada sina växter.

Allmän jordförbättring

Mylla ner 3-4 cm tjockt lager kompost på högst 15 cm djup, särskilt viktigt om du har lerjord.

Jordförbättring i rabatter

Sprid cirka 3 cm och mylla ner maximalt 5 cm djupt.

Toppdress

Blanda 1/3 grönkompost med 2/3 sand och sprid ut i ett lager 0,5 – 1,0 cm tjockt och kratta ner. Som jordförbättring är siktstorlek 0-20 att föredra. Ska man förbättra lerjord är det bättre att sprida mindre mängder varje år. Grönkompost bör inte användas till surjordsväxter, t.ex. Rhododendron och Erica.  

Plantering

Vid plantering, använd en färdigblandad plantjord. Sysavs grönkompost finns som komponent i en säckad plantjord och säljs på alla återvinningscentraler i Sysavregionen.

Tillbaka till toppen

Pris

Vänligen kontakta kundservice för att få reda på aktuellt lagersaldo om du behöver mer än 10 ton material. 

Siktstorlek 0-40 mm
Pris per ton (exkl moms) 140 kr
Lagerstatus  
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad Tas fram mot beställning
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof Slut
Spillepengs avfallsanläggning I lager
Siktstorlek 0-20 mm
Pris per ton (exkl moms) 180 kr
Lagerstatus  
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad I lager
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof Slut
Spillepengs avfallsanläggning I lager
Siktstorlek 0-10 mm
Pris per ton (exkl moms) 240 kr
Lagerstatus  
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad I lager
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof I lager
Spillepengs avfallsanläggning I lager

Lastning

Lastning av personbilssläp kan utföras själv med spade. Vid behov av lastningshjälp tillkommer en kostnad om 300 kr + moms. 
Köper du större mängd ingår lastning kostnadsfritt.

Betalning

Betalning sker till vågpersonalen med Sysavs vågkort eller med de vanligaste betal-/kreditkorten. Vi tar inte kontanter.

Öppettider Hedeskoga avfallsanläggning för företag, Ystad

Öppettider Måsalycke avfallsanläggning för företag, St Olof

Öppettider Spillepengs avfallsanläggning för företag, Malmö

Tillbaka till toppen

Siktstorlek

Sysav kan tillhandahålla 0-10, 0-20 samt 0-40 siktstorlek av grönkomposten. Önskar du köpa grönkompost större än 10 mm på Måsalycke eller 0-40 på Hedeskoga eller Spillepeng ber vi dig kontakta kundservice minst en vecka i förväg. 
Siktstorlek 0-40 kan på grund av sin större fraktionsstorlek innebära att certifieringskraven avseende synliga föroreningar inte alltid uppfylls. 

Tillbaka till toppen

Näringsvärde

Sysavs certifierade grönkompost har hög mullhalt och innehåller främst näringsämnena kalium, fosfor och kalcium samt flera mikronäringsämnen. Näringen i Sysavs grönkompost är långtidsverkande och blir tillgänglig för växten lite i taget, allt efter växternas behov.

Däremot är innehållet av växttillgängligt kväve lågt. Tillförsel av ett för växterna mer lättillgängligt kväve kan därför behövas, särskilt till näringskrävande växter.

Näringsvärde grönkompost Spillepeng

Växtnäring  Benämning Provvärde  Enhet 
Totalkväve  Tot-N  5,3  kg/ton
Nitratkväve  NO3-N  0,3   kg/ton
Ammoniumkväve  NH4-N  <0,1   kg/ton
Totalfosfor  Tot-P  1,1   kg/ton
Lättlöslig fosfor   P-lättlösligt   0,2   kg/ton
Totalkalium  Tot-K  3,7   kg/ton
Magnesium  Mg  1,7   kg/ton
Svavel   S  1   kg/ton
Kalcium  Ca  13   kg/ton
       
Jordförbättrande       
Organisk substans  Gf  30  glödförlust i % av TS
pH    8,2  
Torrsubstanshalt  TS  50  Viktprocent
Volymvikt    610  kg/m3
Partikelstorlek     92  % < 5 mm
Sten     4,8  % > 5 mm
Stabilitet    Färdig  ej färdig, färsk, stabil, mycket stabil
Konduktivitet     72 mS/m

Näringsvärde grönkompost Hedeskoga

Växtnäring  Benämning Provvärde  Enhet 
Totalkväve  Tot-N  6,1  kg/ton
Nitratkväve  NO3-N <0,013  kg/ton
Ammoniumkväve  NH4-N  0,3  kg/ton
Totalfosfor  Tot-P  1,7  kg/ton
Lättlöslig fosfor   P-lättlösligt  0,1  kg/ton
Totalkalium  Tot-K  5  kg/ton
Magnesium  Mg  1,9  kg/ton
Svavel   S  1  kg/ton
Kalcium  Ca  15  kg/ton
       
Jordförbättrande       
Organisk substans  Gf  20  glödförlust i % av TS
pH  -  7,9  -
Torrsubstanshalt  TS  47  Viktprocent
Volymvikt  - 665  kg/m3
Partikelstorlek     94  
Sten     4  % > 5mm
Stabilitet    Färdig ej färdig, färsk, stabil, mycket stabil
Konduktivitet     74 mS/m

Näringsvärde grönkompost Måsalycke

Växtnäring  Benämning Provvärde  Enhet 
Totalkväve Tot-N  5,5  kg/ton
Nitratkväve  NO3-N  0,1  kg/ton
Ammoniumkväve  NH4-N <0,13  kg/ton
Totalfosfor  Tot-P  1,3  kg/ton
Lättlöslig fosfor   P-lättlösligt  0,2  kg/ton
Totalkalium  Tot-K  4,3  kg/ton
Magnesium  Mg  1,4  kg/ton
Svavel   S  1  kg/ton
Kalcium  Ca  10  kg/ton
       
Jordförbättrande       
Organisk substans  Gf  24  glödförlust i % av TS
pH    8,4  
Torrsubstanshalt TS   46  Viktprocent
Volymvikt    650  kg/m3
Partikelstorlek     92  % <5 mm
Sten     1  % >5 mm
Stabilitet    Färdig   ej färdig, färsk, stabil, mycket stabil
Konduktivitet    67 mS/m

Tillbaka till toppen

Certifieringsmärkning

Sysavs certifierade grönkompost från Hedeskoga, Måsalycke och Spillepeng är certifierad enligt SPCR 152, vilket innebär en noggrann kvalitetsdokumentation och fri insyn vad gäller miljö- och kvalitetsparametrar. Hela kedjan från råvara till slutprodukt anpassas till enhetliga kriterier utifrån miljöskydds- och användarbehov. Sysavs certifierade grönkompost är genom certifieringssystemet en miljö- och kvalitetsprodukt. Utfärdandet och beslut om märkning utförs av ett oberoende certifieringsorgan.

Den certifierade grönkomposten uppfyller ställda miljökrav gällande tungmetaller, smittskydd, ogräs och synliga föroreningar. Analysresultat kan erhållas för varje framsiktat parti av Sysavs grönkompost.

  • Grönkompost
  • Certifikatnummer 506101
  • Produktionsansvarig Jessica Bemlar
Tillbaka till toppen