På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Certifierad grönkompost

För jordförbättring och gödsling, naturligt återvunnen på Sysav. Säljs i lösvikt.

Sysavs certifierade grönkompost fungerar ypperligt som jordförbättring i din trädgård. Komposten hjälper till att höja mullhalten, vilket är positivt oavsett om du har lerjord eller sandjord. Grönkomposten är rik på nyttiga mikroorganismer och skapar en frisk och levande jord.

Certifierad grönkompost i lösvikt 

Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad

Siktstorlek Pris per ton (exkl moms) Lagerstatus
0-40 mm  140 kr Tas fram mot beställning
0-20 mm  180 kr I lager
0-10 mm  240 kr I lager

Måsalycke avfallsanläggning, St Olof

Siktstorlek Pris per ton (exkl moms) Lagerstatus
0-40 mm  140 kr Kontakta kundservice
0-20 mm  180 kr I lager
0-10 mm  240 kr Tillfälligt slut

Spillepengs avfallsanläggning, Malmö

Siktstorlek Pris per ton (exkl moms) Lagerstatus
0-40 mm  140 kr Slut
0-20 mm  180 kr Slut
0-10 mm  240 kr Slut

Lastning

Lastning av personbilssläp kan utföras själv med spade. Vid behov av lastningshjälp tillkommer en kostnad om 300 kr + moms. 
Köper du större mängd ingår lastning kostnadsfritt.

Mängd

Komposten på Spillepeng är för närvarande slut.
På Hedeskoga och Måsalycke finns det däremot material (se lagerstatus ovan). Vänligen kontakta kundservice för att få reda på aktuellt lagersaldo om du behöver mer än 10 ton. 

Betalning

Betalning sker till vågpersonalen med Sysavs vågkort eller med de vanligaste betal-/kreditkorten. Vi tar dessvärre inte kontanter.

Siktstorlek 

Sysav kan tillhandahålla 0-10, 0-20 samt 0-40 siktstorlek av grönkomposten. Önskar du köpa grönkompost större än 10 mm på Måsalycke eller 0-40 på Hedeskoga eller Spillepeng ber vi dig kontakta kundservice minst en vecka i förväg.
Siktstorlek 0-40 kan på grund av sin större fraktionsstorlek innebära att certifieringskraven avseende synliga föroreningar inte alltid uppfylls. 

Sysavs certifierade grönkompost har hög mullhalt och innehåller främst näringsämnena kalium, fosfor och kalcium samt flera mikronäringsämnen. Näringen i Sysavs grönkompost är långtidsverkande och blir tillgänglig för växten lite i taget, allt efter växternas behov.

Däremot är innehållet av växttillgängligt kväve lågt. Tillförsel av ett för växterna mer lättillgängligt kväve kan därför behövas, särskilt till näringskrävande växter.

Bild

Miljö- och kvalitetscertifierad

Sysavs certifierade grönkompost från Hedeskoga, Måsalycke och Spillepeng är certifierad enligt SPCR 152, vilket innebär en noggrann kvalitetsdokumentation och fri insyn vad gäller miljö- och kvalitetsparametrar. Hela kedjan från råvara till slutprodukt anpassas till enhetliga kriterier utifrån miljöskydds- och användarbehov. Sysavs certifierade grönkompost är genom certifieringssystemet en miljö- och kvalitetsprodukt. Utfärdandet och beslut om märkning utförs av ett oberoende certifieringsorgan.

Den certifierade grönkomposten uppfyller ställda miljökrav gällande tungmetaller, smittskydd, ogräs och synliga föroreningar. Analysresultat kan erhållas för varje framsiktat parti av Sysavs grönkompost.

  • Grönkompost
  • Certifikatnummer 506101
  • Produktionsansvarig Jessica Bemlar

Näringsvärde grönkompost Spillepengen

Växtnäring  Benämning Provvärde  Enhet 
Totalkväve  Tot-N  5,6  kg/ton
Nitratkväve  NO3-N  0,08   kg/ton
Ammoniumkväve  NH4-N  0,1   kg/ton
Totalfosfor  Tot-P  1,2   kg/ton
Lättlöslig fosfor   P-lättlösligt   0,1   kg/ton
Totalkalium  Tot-K  3,3   kg/ton
Magnesium  Mg  1,7   kg/ton
Svavel   S  0,9   kg/ton
Kalcium  Ca  13   kg/ton
       
Jordförbättrande       
Organisk substans  Gf  29  glödförlust i % av TS
pH    8,3  
Torrsubstanshalt  TS  51  Viktprocent
Siktstorlek       
Volymvikt    653  kg/m3
Partikelstorlek     80,3  % < 5 mm
Sten     7,4  % > 5 mm
Stabilitet    Färdig  ej färdig, färsk, stabil, mycket stabil
Konduktivitet     57  μS/cm

Näringsvärde grönkompost Hedeskoga

Växtnäring  Benämning Provvärde  Enhet 
Totalkväve  Tot-N  7,1  kg/ton
Nitratkväve  NO3-N  0,16  kg/ton
Ammoniumkväve  NH4-N  0,07  kg/ton
Totalfosfor  Tot-P  1,6  kg/ton
Lättlöslig fosfor   P-lättlösligt  0,1  kg/ton
Totalkalium  Tot-K  4,8  kg/ton
Magnesium  Mg  1,8  kg/ton
Svavel   S  0,8  kg/ton
Kalcium  Ca  13  kg/ton
       
Jordförbättrande       
Organisk substans  Gf  21  glödförlust i % av TS
pH  -  8,5  -
Torrsubstanshalt  TS  73  Viktprocent
Siktstorlek   -    mm
Volymvikt  -    kg/m3
Partikelstorlek     600  
Sten     4,5  % > 5mm
Stabilitet    Färdig ej färdig, färsk, stabil, mycket stabil
Konduktivitet     58  μS/cm

Näringsvärde grönkompost Måsalycke

Växtnäring  Benämning Provvärde  Enhet 
Totalkväve Tot-N  7,6  kg/ton
Nitratkväve  NO3-N  0,15  kg/ton
Ammoniumkväve  NH4-N  0,09  kg/ton
Totalfosfor  Tot-P  1,6  kg/ton
Lättlöslig fosfor   P-lättlösligt  0,1  kg/ton
Totalkalium  Tot-K  4,9  kg/ton
Magnesium  Mg  1,7  kg/ton
Svavel   S  0,9  kg/ton
Kalcium  Ca  13  kg/ton
       
Jordförbättrande       
Organisk substans  Gf  25  glödförlust i % av TS
pH    7,8  
Torrsubstanshalt TS   72  Viktprocent
Siktstorlek       mm
Volymvikt    550  kg/m3
Partikelstorlek     94  % <5 mm
Sten     3,8  % >5 mm
Stabilitet    Färdig   ej färdig, färsk, stabil, mycket stabil
Konduktivitet       μS/cm

Kontakta kundservice

Användning

Grönkompost måste alltid blandas ut, annars riskerar man att skada sina växter.

Allmän jordförbättring
Mylla ner 3-4 cm tjockt lager kompost på högst 15 cm djup, särskilt viktigt om du har lerjord.

Jordförbättring i rabatter
Sprid cirka 3 cm och mylla ner maximalt 5 cm djupt.

Toppdress
Blanda 1/3 grönkompost med 2/3 sand och sprid ut i ett lager 0,5 – 1,0 cm tjockt och kratta ner. Som jordförbättring är siktstorlek 0-20 att föredra. Ska man förbättra lerjord är det bättre att sprida mindre mängder varje år. Grönkompost bör inte användas till surjordsväxter, t.ex. Rhododendron och Erica.  

Plantering
Vid plantering, använd en färdigblandad plantjord. Sysavs grönkompost finns som komponent i en säckad plantjord och säljs på alla återvinningscentraler i Sysavregionen.