Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/foretag/Produkter-och-tjanster/Bli-avtalskund/

Bli avtalskund

Helhetslösningar för ditt avfall som skräddarsys efter ditt företags behov.

Sysav kartlägger företagets avfallsflöden och lämnar förslag till hur återvinning och omhändertagande ska gå till. 

Varje företag har unika behov och möjligheter och vi skräddarsyr lösningar för varje kund. 

Med våra avtalstjänster får kunden tillgång till hela Sysavs specialistkunskap. Våra rådgivare tar fram effektiva lösningar, hjälper till med dokumentation samt informerar om rådande lagstiftning.

Våra tjänster

Sysav®Total - helhetslösning

Sysav Total - en helhetslösning för ditt avfall. Med tillgång till Sysavs totala tjänsteutbud skräddarsyr vi en lösning efter ditt företags behov. En kontaktperson och en samlad faktura spar tid och förenklar upplägget. Sysav Total ger stor valfrihet och är en långsiktlig lösning på din avfallshantering.

Sysav Total innebär att vi kan ta hand om alla olika typer av avfall som kan uppstår i verksamheten. Det gäller allt från skrot till spillolja.

En kontaktperson en faktura

Som kund får du en kontaktperson hos Sysav som känner dig och ditt företags behov av avfallshantering. I Sysav Total ingår även rådgivning och hjälp när det gäller farligt avfall, vilket är den mest komplexa typen av avfall. Det ställs höga krav på hanteringen av kemikalier och annat farligt avfall, för att den ska vara säker och lagenlig.

Alla företagets kostnader för avfallshantering, inklusive transporter, samlas på en faktura.

Hämtning och transport av avfall

Tillsammans med kunden tar vi fram fungerande hämtningsrutiner samt ser till att alla transporter sker på ett säkert sätt och följer de lagar och förordningar som finns.

Statistik

Till tjänsterna hör också statistikuppföljning. Detta är ett värdefullt hjälpmedel för ökad återvinning och resurssnålare produktion - och ett bra underlag för miljörapporter och miljöredovisningar.

Avtal       

Genom att kombinera vår olika tjänster på olika sätt kan varje avtal skräddarsys efter företagets behov. Kontakta våra avfallsrådgivare för mer information.

Lots®Miljösystem - farligt avfall

Lots®miljösystem är en tjänst för omhändertagande av farligt avfall.

Sysavs eget behållarsystem är typgodkända emballage för förvaring och transport av farligt avfall. Behållarna hyrs ut av Sysav som står för underhåll och rengöring. Sysav har alla tillstånd som krävs samt egna chaufförer utbildade för att transportera farligt gods. Sysavs personal hjälper till att ta fram godsdeklarationer och transportdokument.

Kemister

Sysavs kemister är certifierade säkerhetsrådgivare, de kan ge råd om emballage, sortering, dokumentation, rådande lagstiftning och effektivisering av kemikalieanvändning.

Miljöriktig behandling

Sysav kan garantera att avfallet tas om hand på ett miljöriktigt sätt eftersom vi behandlar mycket av det farliga avfallet på våra egna anläggningar.

Sysav®Bioretur

Sysav Industri ABs tjänst för livsmedelsavfall.

Vi tar emot och förbehandlar livsmedelsavfall

Sysav Industri AB erbjuder rådgivning i frågor som rör avfall från livsmedelsindustrier och grossister. Till Sysav Bioreturs rådgivare kan företag vända sig med frågor kring exempelvis sortering, insamling, leveransvillkor och kvalitetssäkring samt mottagning och behandling av livsmedelsavfallet. Restauranger, storkök och butiker bör i första hand ha kontakt med den egna kommunen.

Förbehandling i Sysavs anläggning

Sysav har en anläggning för mottagning och förbehandling av mat- och livsmedelsavfall. Eftersom avfallet förbehandlas kan vi även ta emot sådant som är förpackat. Kontakta Sysavs rådgivare eller kundtjänst före leverans.

Sysav®Byggretur

Sysav Industri ABs tjänst för byggavfall.

Vi tar hand om allt avfall från din byggarbetsplats.

Tjänsten Sysav Byggretur är ett heltäckande system för byggföretagens avfallshantering. Varje byggarbetsplats knuten till Sysav Byggretur besöks av våra avfallsrådgivare för att tillsammans med ansvariga på plats diskutera hur sorteringen kan göras på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.
Sysav utarbetar därefter ett anpassat avfallsflöde för arbetsplatsen.

Sysav®Protector - kliniskt avfall och sekretess

Protector är Sysav Industri ABs tjänst för kliniskt avfall och sekretess.

Specialmottagning

Sysav har en av få specialmottagningar för kliniskt- och sekretessavfall. Avfallet kan destrueras separat och under övervakning vid behov. Vi säljer typgodkända emballage för förvaring och transport av kliniskt avfall. Kliniskt avfall klassas som farligt avfall därför krävs särskilda tillstånd och utbildade chaufförer. Sysav har alla tillstånd som krävs samt egna utbildade chaufförer.

Abonnera på hämtningar

I tjänsten Protector finns möjlighet att abonnera på hämtning av avfallet och Sysavs personal hjälper till att ta fram godsdeklarationer och transportdokument.

Senast uppdaterat 2017-11-02 Sysav Industri AB
Tyck till om sidan
Bild

Sénat Memedoski

Avfallsrådgivare för Sysav®Total, farligt avfall och byggavfall
Bild

Agneta Persson

Avfallsrådgivare för farligt avfall och Sysav®Total

Kontakta oss

  • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.