Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/foretag/Priser/Betalning/Kreditbestammelser/

Kreditbestämmelser

Allmänna kreditbestämmelser för avlämning av avfall vid Sysavs avfallsanläggningar.

Kredit gäller för avlämning av avfall vid Sysavs anläggningar enligt de villkor som nedan framgår.

  1. Ansökan om kredit och beställning av vågkort göres hos Sysav på särskild blankett. Sysav äger fritt rätten att anta, förkasta eller kräva säkerhet för den ansökta krediten. Beviljad kredit kan förknippas med krav på säkerhet. 
  2. För varje förlorat vågkort erlägges en avgift, f.n. 300 kr.
  3. Vågkortet skall av kunden medföras vid varje avlämningstillfälle för att kreditregistrering skall kunna ske.
  4. Kunden är betalningsansvarig för alla debiteringar som sker mot erhållet vågkort. Förkommet kort skall omedelbart anmälas till Sysav.
  5. Vid avlämning av avfall erhålles kvitto som avstämningsunderlag för senare utfärdad faktura. Betalning av faktura skall erläggas senast angiven förfallodag. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med 8% plus gällande referensränta. 
  6. Kunden förbinder sig att följa de bestämmelser och anvisningar beträffande avfallets hantering m m som lämnas av Sysav och/eller kommunerna.
  7. Kund som ej följer ovanstående bestämmelser kan av Sysav med omedelbar verkan spärras från fortsatt kredit. Vågkortet skall då omgående återlämnas. 
  8. Sysav äger rätt att löpande under kredittiden ompröva krediten. 
Senast uppdaterat 2017-06-28

Kontakta oss

  • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.