Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/foretag/Kundservice1/For-leverantorer/upphandlingar/

Upphandlingar

Sysav och dess dotterbolag använder Visma TendSigns tjänster för att förmedla information om pågående upphandlingar. Tjänsten innebär bland annat att man kan se vilka upphandlingar som är pågående, avbrutna eller avslutade.

Upphandlare jobbar åt verksamheten

Sysavs upphandlare kan svara på frågor om hur Sysavs inköpsverksamhet fungerar och på frågor om de upphandlingar som de själva ansvarar för.

Information till leverantörer

Att skapa ett konto för att skapa elektroniska anbud är kostnadsfritt hos Visma TendSign. Leverantörer kan registrera ett konto hos TendSign. Här fylls uppgifter om leverantören i och konto för anbudslämnande skapas. Hela processen sker sedan elektroniskt. 

Antal träffar: 16
Publicerad Upphandling Sista anbudsdag
2016-12-22

Nedmontering samt nysättning av staket och grindar


Upphandlingen avser demontering/bortforsling av befintligt staket, grindar och stolpar på Sysav:s fastighet på Bjurögatan 20 i Malmö, samt nyuppsättning inkl. montering och löpande underhåll av staket och grindar.
2017-02-15 Anbudstiden utgått
2017-01-15

Ställningsarbeten


Upphandling av hyra byggnadsställningar och arbetsplattformar samt arbeten för resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar Upphandling av hyra byggnadsställningar och arbetsplattformar samt arbeten för resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar
2017-02-17 Anbudstiden utgått
2017-01-18

Transport farligt avfall och specialavfall


Beskrivning av uppdraget Ni inbjuds härmed att lämna anbud avseende transporter av farligt avfall och specialavfall. Avfallstyper som kan komma ifråga är bl.a. slam och olja från oljeavskiljare, spillolja, tvättvatten från industrier, emulsioner, syror och alkalier, i fortsättningen kallat avfall. Avfallet kan även klassas som farligt gods. Avfallet ska hämtas med för varje avtalstyp lämpligt fordon. Beskrivning av uppdraget Ni inbjuds härmed att lämna anbud avseende transporter av farligt avfall och specialavfall. Avfallstyper som kan komma ifråga är bl.a. slam och olja från oljeavskiljare, spillolja, tvättvatten från industrier, emulsioner, syror och alkalier, i fortsättningen kallat avfall. Avfallet kan även klassas som farligt gods. Avfallet ska hämtas med för varje avtalstyp lämpligt fordon.
2017-02-21 Anbudstiden utgått
2017-01-21

Upphandling av Ammoniak


Leverans av ammoniak i bulk 20-40 MT per leverans. Leverans av ammoniak i bulk 20-40 MT per leverans.
2017-02-24 Anbudstiden utgått
2017-02-07

Leverans och montage av maskindelar till två slaggutmatare


Upphandling av omfattande reparation inkl montage och maskindelar av två st Slaggutmatare.
2017-03-08 Anbudstiden utgått
2016-12-22

Insamling av återbruk på ÅVC


Upphandlingen avser insamling av föremål och material uppdelat på prylar (ink. mindre möbler), möbler, textil (ink. trasig textil, kläder och skor). Upphandlingen kommer att vara uppdelad per område och en leverantör kommer att kunna tilldelas max tre områden av fem möjliga. Ingen ersättning kommer att utgå eller tas ut.
2017-03-13 Avbruten
2017-02-28

EXTERN REMISS: Löpande underhållsarbeten


Sysav efterfrågar synpunkter på sitt förfrågningsunderlag inför kommande upphandling av Löpande underhållsarbeten, innehållandes Målning, Byggnadsarbete/snickeri, Våtrum, Betongarbete, Plåtslagning, Mark- och Anläggningsarbete, Stängsel och Rörarbete. Observera att detta är en extern remiss.
2017-03-21 Svarstiden utgått
2017-02-18

Tekniska konsulttjänster


Sysav har ett regelbundet och omfattande behov av externa tekniska konsulter inom ett flertal områden relaterade till Sysavs verksamheter. Sysav har ett regelbundet och omfattande behov av externa tekniska konsulter inom ett flertal områden relaterade till Sysavs verksamheter.
2017-03-22 Anbudstiden utgått
2017-03-23

Slamentreprenad i Kävlinge kommun


Upphandling avseende slamtömning inom Kävlinge kommun evt. avtalstider Upphandling avseende slamtömning inom Kävlinge kommun evt. avtalstider
2017-04-22 Anbudstiden utgått
2017-03-24

Material för sluttäckning


Sysav har för avsikt att handla upp material som ska användas inför sluttäckning av Albäcksdeponin i Trelleborg. Sysav har för avsikt att handla upp material som ska användas inför sluttäckning av Albäcksdeponin i Trelleborg.
2017-04-26 Anbudstiden utgått
Senast uppdaterat 2016-07-08

Kontakta oss

  • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.