Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/foretag/Kundservice1/Dokumentation-och-transport/Regler-for-transport-av-avfall/

Regler för transport av avfall

Transporterar du avfall yrkesmässigt eller transporterar stora mängder avfall under ett kalenderår krävs i de flesta fall tillstånd från Länsstyrelsen.

Om du bedriver en yrkesmässig verksamhet där mindre mängder farligt avfall uppkommer räcker det oftast att du anmäler detta till Länsstyrelsen. Anmälan kan även behöva göras vid annan hantering av avfall.

Vilka transporter behöver tillstånd?

Tillstånd för transport av avfall krävs för att:

 • yrkesmässigt transportera avfall.  
 • transportera avfall som har uppkommit i en yrkesmässig verksamhet om transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 10 ton avfall eller mer än 50 kubikmeter avfall.
 •     transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 100 kg farligt avfall eller mer än 100 liter farligt avfall.
 •     avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor
 •     avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.

Vilka transporter har anmälningsplikt?

För vissa transporter är tillståndsplikten ersatt med anmälningsplikt, som är lite enklare. Anmälan om transport av avfall ska göras till Länsstyrelsen om:

 •  Avfallet uppkommit i en yrkesmässig verksamhet och mängden farligt avfall som transporteras under ett kalenderår sammanlagt inte överskrider 100 kg eller 100 liter

    Eller om transporten avser:

 •  avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier
 •  flygaska och pannaska från oljeförbränning
 •  smittförande avfall
 •  avfall som innehåller asbest
 • avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall  

Blankett för anmälan/Tillstånd

Blankett för anmälan/tillstånd hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Anmälan ska göras vart femte år så länge transporterna utförs, du behöver alltså inte meddela varje transport. Länsstyrelsen ställer inga krav på transportfordonet och avgiften för anmälan är 250 kronor (2012).

Farligt gods

En del farligt avfall klassas även som farligt gods (MSBFS 2012:6). För transport av detta krävs bland annat godkänt och märkt emballage samt godsdeklaration. Spillolja, lösningsmedel och dieselolja är exempel på farligt avfall som klassas som farligt gods.

Aktuella regler finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Senast uppdaterat 2016-12-19 Sysav Industri AB
Tyck till om sidan
Bild

Farligt gods kräver typgodkänt emballage

Sysav Industri AB

Farligt gods är ämnen som kan orsaka skada under transport. En del farligt avfall klassas som farligt gods och ska packas i typgodkänt emballage för att få transporteras på väg. Emballage för farligt gods ska också vara märkt med en tydligt präglad UN-kod. Koden är sammansatt av flera delar, varav några kan vara bra att känna till även för dig som är avfallsproducent.

Plastemballage får ej vara äldre än fem år

Typgodkänt plastemballage för farligt gods ska vara märkt med uppgift om tillverkningsår (de två sista siffrorna). Typgodkännandet gäller fem år efter tillverkningsmånaden

Lagar och nationella mål

Kontakta oss

 • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.