Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/foretag/Kundservice1/Dokumentation-och-transport/Deklaration-for-farligt-avfall/

Deklaration för farligt avfall

När du som kund fyller i blanketten är det viktigt både för dig och oss att den är riktigt ifylld. Det är dessa uppgifter som ligger till grund för vår bedömning av transport, hantering, val av behandlingsmetod och därmed mottagningsavgift.

Felaktiga uppgifter innebär stora risker för personal i alla hanteringsled, samtidigt som du riskerar att få betala ett oriktigt pris. Har ni många småförpackningar, så bifoga en förteckning över dessa. En sådan förteckning skickas som bilaga till deklarationsblanketten.

Ifylld och undertecknad blankett skickas till:
Sysav
Anläggning för farligt avfall
Box 50344
202 13 Malmö

Du kan erhålla prisuppgift innan vi tar hand om ert avfall.
Allmänna bestämmelser beträffande insamling av farligt avfall

1. Tillämplighet
Dessa allmänna bestämmelser skall reglera förhållandet mellan Sysav och avfallsproducenten om inte annan skriftlig överenskommelse träffats mellan parterna.

2. Sysavs åtagande
Sysavs kemiavdelning tar ansvar för insamling, transport, mellanlagring och viss behandling av det farliga avfallet samt anlitar godkända anläggningar för återvinning och bortskaffande. Sysav skall agera långsiktigt, baserat på helhetssyn och kretsloppstänkande, skydda miljön genom att sträva efter mesta möjliga återvinning och minsta möjliga deponering. Avfallsproducenten debiteras samtliga kostnader för avfallets omhändertagande. Sysav kan efter överenskommelse också åtaga sig andra uppdrag såsom omemballering, sanering, provtagning, teknisk rådgivning etc.

3. Deklaration
Hämtning av farligt avfall skall alltid föregås av en avfallsdeklaration som upprättas av avfallsproducenten och som anger avfallets typ, sammansättning, kvantitet, förpackning, hämtningsplats, kontaktperson m.fl. uppgifter som erfordras för transport och behandling. Avfallsproducenten svarar för att avfallet har den kemiska sammansättning och de fysikaliska egenskaper i övrigt, som uppgivits i denna deklaration.

4. Förpackning
Avfallsproducenten svarar för att avfallets förpackning vid hämtningen
– är av god kvalitet och uppfyller gällande bestämmelser,
– är tydligt och varaktigt märkt med avfallsproducent, innehåller deklarationsnummer och erforderlig varningstext
– följer de andra krav som kan ställas av Sysav för vissa typer av avfall.
Avfallet ska företrädelsevis levereras i förpackningar av engångstyp eller av Sysav tillhandahållna förpackningar. Leverans i annan typ av förpackningar såsom kundens egna är tillåtna efter överenskommelse.

5. Ansvar vid avvikelse
Skulle avfallet till sin karaktär, förpackning etc. avvika från lämnade deklarationsuppgifter, analyser, prover etc. eller särskilda föreskrifter som meddelats av Sysav, har Sysav rätt att efterdebitera uppkomna tilläggskostnader eller, vid särskilt stora och svåra avvikelser, återsända avfallet till avfallsproducenten på dennes bekostnad. Avfallsproducenten skall se till att avfallet är tillgängligt för avhämtning enligt angivna förutsättningar vid den tidpunkt om överenskommits med Sysav.

 

Inför beställning av hämtning av farligt avfall

1. Ring Sysavs kundservice, så skickar vi en deklaration till dig.

 

 

fyll i deklaration2. Fyll i och skicka in deklarationen till Sysav. Spara din kopia av deklarationen.

 

3ring till oss. Kundservice kontaktar dig och meddelar hur avfallet skall märkas. Samtidigt får du avfallskod och UN-nummer (om ditt avfall klassas som farligt gods). Skriv upp denna märkning på din kopia av deklarationen.

 

Tvätta bort gammal märkning4. Ta bort all gammal märkning på emballaget.

 

 

 

Märk emballaget5. Märk emballaget med UN-nummer, avfallskod, deklarations- nummer och eventuell varningsetikett.

 

Chaffören kontrollerar6. Låt chauffören kontrollera att emballaget är tätt och korrekt märkt.

Senast uppdaterat 2016-12-19 Sysav Industri AB
Tyck till om sidan
Bild

Kontakta rådgivare

Sysav Industri AB

Kontakta företagsrådgivare när du vill veta mer om våra tjänster. Är du redan kund kan du förstås också få hjälp eller rådgivning med dina ärenden.

Företagsrådgivare
Bild

Transport av farligt avfall

Förpackning och transport av farligt avfall är starkt reglerad i lagstiftningen. Det krävs anmälan och ibland även tillstånd även vid små mängder farligt avfall och vid transport av elektronikavfall, lysrör och färg. Sysav Industri AB hjälper dig gärna med transport av ditt farliga avfall.

Regler för transport av avfall

Kontakta oss

  • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.