Gå till innehållet
fakta 470x290.png

Kategorier av personuppgifter

Här hittar du utförlig information om Sysavs behandlingar.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person är en personuppgift. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer eller som indirekt kan härledas till en individ, tex. foto på registreringsskylt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Utförlig information om Sysavs behandlingar

Hantera företagskunder 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 Person- och kontaktuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer. Vid enskild firma även faktura- och leveransadress samt personnummer     Utföra våra kontraktuella åtaganden och andra berättigade intressen.

Hantera leverantörer

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
Person- och kontaktuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer. Vid enskild firma även faktura- och leveransadress samt personnummer    Utföra våra kontraktuella åtaganden och andra berättigade intressen.

Hantera förfrågningar

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer
Om du bor i Lomma, Svedala eller Kävlinge kommun där Sysav hanterar insamling av hushållsavfall på uppdrag av kommunerna även följande uppgifter:
 • Kundnummer
 • Fastighetsbeteckning 
    Berättigat intresse 

Hantera ansökningar

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, i tillämpliga fall personnummer
Vid erhållande av Sysavstipendiet även uppgifter om kontonummer 
 Berättigat intresse 

Hantera tjänster rörande insamling av hushållsavfall

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Person- och kontaktuppgifter: namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer,
 • kundnummer
 • Hämtadress
 • Antal kärl
 • Kärlens storlek
 • Avfallsslag
 • Tömningsfrekvens
 • Fastighetsbeteckning
Sysav eller de entreprenörer som utför avfallstjänster på uppdrag av Sysav inhämtar även följande personuppgifter:
 • avläsning av kärlens RFID-kod (Radio Frekvens Identifiering)
 • koordinater för tömningen
 •  körlista
 •  avvikelser från beställda avfallstjänster. Vid avvikelser kan fotografier förekomma för att förtydliga vad avvikelsen rör 
 Följa tillämplig lagstiftning (Miljöbalken) och utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

Genomförande av event och tävlingar

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Bildmaterial
 • Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer
   Berättigat intresse 

 Hantera nyhetsbrev och informationsutskick

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 Person- och kontaktuppgifter: namn, e-postadress, adress  Samtycke

Hantera reklamationer

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 För det fall reklamationen rör abonnemangstjänst även följande uppgifter:
 • Kundnummer
 • Personnummer
 • Hämtadress
 • Antal kärl
 • Kärlens storlek
 • Avfallsslag
 • Tömningsfrekvens
 • Fastighetsbeteckning
 • Avläsning av kärlens RFID-kod
 • Koordinater för tömning
 • Körlista
 • Fotografier kan förekomma för att förtydliga vad avvikelsen/reklamationen rör
 Berättigat intresse

Hantera insamling av hushålls- och verksamhetsavfall på återvinningscentraler

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, personnummer och registreringsnummer på bil.
 • epost och telefonnummer tillkommer för de som skaffar kundkort
    Uppgift av allmänt intresse

Hantera skadeincidenter

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer (i tillämpliga fall)
 • Bild- och ljudmaterial 
    Berättigat intresse

Kameraövervakning för att förebygga, avslöja eller utreda brott

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 Bild- och ljudmaterial    Berättigat intresse

Kameraövervakning för att utreda olycksincidenter

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 Bildmaterial: registreringsskyltar samt fordonslogga  Berättigat intresse

 

 Hantera och bemöta rättsliga skyldigheter

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, i tillämpliga fall personnummer
 • Kundnummer
 • Uppgifter om beställd tjänst
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgifter om agerande

 För det fall det rör abonnemangstjänst även följande uppgifter:

 •  Hämtadress
 • Antal kärl
  • Kärlens storlek
  • Avfallsslag
  • Tömningsfrekvens
  • Fastighetsbeteckning
  • Avläsning av kärlens RFID-kod
  • Koordinater för tömning
  • Körlista
  • Fotografier kan förekomma för att förtydliga vad avvikelsen/reklamationen rör 

 

   Berättigat intresse

 Uppfylla rättsliga skyldigheter

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, i tillämpliga fall personnummer
 • Kunduppgifter
 • Uppgifter om beställd tjänst
 • Order- och leveransuppgifter
 För det fall det rör abonnemangstjänst även följande uppgifter: 
 •  Hämtadress
 •  Antal kärl
 • Kärlens storlek
 • Avfallsslag
 • Tömningsfrekvens
 • Fastighetsbeteckning
 • Avläsning av kärlens RFID-kod
 • Koordinater för tömning
 • Körlista
 • Fotografier kan förekomma för att förtydliga en avvikelse/reklamation 
    Följa tillämplig lagstiftning

 

Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, i tillämpliga fall  personnummer
 • kunduppgifter
 • Information om beställda tjänster
 • Order och leveransuppgifter
 Om du är abonnemangskund även följande uppgifter: 
 • Antal kärl
 • Kundnummer
 • Kärlens storlek
 • Avfallsslag
 • Tömningsfrekvens
 • Fastighetsbeteckning
 • Koordinater för tömning
 • Körlista
 • Hämtadress 
    Berättigat intresse

 

Uppföljning och utvärdering

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, i tillämpliga fall personnummer
 • kunduppgifter
 • Information om beställda tjänster
 • Order och leveransuppgifter
Om du är abonnemangskund även följande uppgifter:
 • Kundnummer
 • Antal kärl
 • Kärlens storlek
 • Avfallsslag
 • Tömningsfrekvens
 • Fastighetsbeteckning
 • RFID-kod
 • Koordinater för tömning
    Berättigat intresse