Gå till innehållet

Tjänster utan inloggning

Många av de tjänster som Sysav har för Min sophämtning kräver att du loggar in på Mina sidor. Det finns dock vissa tjänster du kan utföra utan att behöva logga in. Du hittar de tjänsterna här.

Här hittar du ansökningar som rör exempelvis månadstömning, dela kärl med grannen eller att inte ha sopkärl alls. Under varje flik hittar du mer detaljerad information om vad som krävs och hur du ansöker. 

Tjänster utan inloggning