Gå till innehållet

Anmälan av samlokaliserade verksamheter

Här anmäler verksamheter som delar kärl med hushåll för insamling av förpackningar.

Sysav ansvarar inte för att samla in förpackningsavfall från verksamheter, med vissa undantag, samlokaliserade verksamheter - verksamheter som inryms i samma fastighet som boende och som använder samma avfallskärl. Dock måste de samlokaliserade verksamheterna ansöka om att lämna avfallet i samma kärl som de boende.

Verksamheten använder samma kärl för förpackningar som hushåll också gör (obligatoriskt)
Vilka kärl delar verksamheten med hushållen?