Gå till innehållet

Auktoriserade avfallsentreprenörer

Sysav ansvarar för avfallshanteringen i Kävlinge, Lomma och Svedala kommuner. I uppdraget ingår att godkänna, det vill säga auktorisera, lämpliga avfallsentreprenörer som fastighetsägare och verksamhetsutövare kan anlita för hämtning av returpapper.

Nedanstående lista över auktoriserade avfallsentreprenörer uppdateras så snart en avfallsentreprenör blivit godkänd.

Auktoriserade avfallsentreprenörer

  • Ohlssons AB
  • PreZero Recycling AB
  • Ragn-Sells Recycling AB
  • Stena Recycling AB