Gå till innehållet

Auktoriserade avfallsentreprenörer

Sysav ansvarar för avfallshanteringen i Kävlinge, Lomma och Svedala kommuner. I uppdraget ingår att godkänna, det vill säga auktorisera, lämpliga avfallsentreprenörer som fastighetsägare och verksamhetsutövare kan anlita för hämtning av returpapper och förpackningar.

Nedanstående lista över auktoriserade avfallsentreprenörer uppdateras så snart en avfallsentreprenör blivit godkänd.

Samtliga fastighetsägare ska senast 31 december 2026 ha infört sortering av förpackningar och returpapper (tidningar) fastighetsnära. När fullständig insamling av förpackningar är infört ska detta meddelas Sysav att man ska kunna få ersättning. Insamling av förpackningsavfall i flerfamiljshus | 

Auktoriserade avfallsentreprenörer returpapper

  • Ohlssons AB
  • PreZero Recycling AB
  • Ragn-Sells Recycling AB
  • Stena Recycling AB

Auktoriserade avfallsentreprenörer förpackningar

  • Ohlssons AB
  • Ragn-Sells Recycling AB

Ansökan om att bli auktoriserad

Under hösten kommer godkända entreprenörer för insamling av förpackningsavfall som kommunen skrivit avtal med listas här.